IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych"
Twórcy:  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii przyznał IChF patent na wynalazek "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania".
Twórcy:  Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk 
Finaliści DCA'2018
 
List intencyjny stworzenia  Szkoły Doktorskiej
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny"
Twórcy:  Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Francis D'Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta
J. Am. Chem. Soc. [IF 14.3] Kubicki, DJ; Prochowicz, D; Hofstetter, A; Saski, M; Yadav, P; Bi, DQ; Pellet, N; Lewinski, J; Zakeeruddin, SM; Gratzel, M; Emsley, L; "Formation of Stable Mixed Guanidinium-Methylammonium Phases with Exceptionally Long Carrier Lifetimes for High-Efficiency Lead Iodide-Based Perovskite Photovoltaics" 2018, 140, 3345-3351
Adv. Funct. Materials [IF 13.3] Costantini, M; Guzowski, J; Zuk, PJ; Mozetic, P; De Panfilis, S; Jaroszewicz, J; Heljak, M; Massimi, M; Pierron, M; Trombetta, M; Dentini, M; Swieszkowski, W; Rainer, A; Garstecki, P; Barbetta, A; "Electric Field Assisted Microfluidic Platform for Generation of Tailorable Porous Microbeads as Cell Carriers for Tissue Engineering"; 2018, 28, -
Nano Energy [IF 13.1] Prochowicz, D; Yadav, P; Saliba, M; Kubicki, DJ; Tavakoli, MM; Zakeeruddin, SM; Lewinski, J; Emsley, L; Gratzel, M; "One-step mechanochemical incorporation of an insoluble cesium additive for high performance planar heterojunction solar cells"; 2018, 49, 523-528
Złoty medal dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i IChF PAN na XXI Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacji - Archimedes 2018
Ukryte stany elektronowe na drodze do nanokrystalicznych półprzewodników
Gdy chemicy z IChF PAN przystępowali do prac nad kolejnym materiałem zaprojektowanym pod kątem wydajnej produkcji nanokrystalicznego tlenku cynku, nikt nie oczekiwał niespodzianki. Zaskoczenie było ogromne: zaobserwowane przemiany fizyko-chemiczne okazały się wyjątkowo egzotyczne.

Lista finalistów w edycji 2018
Dyplom Komitetu Chemii PAN '2018 dla Marcina Dąbrowskiego
IChF PAN
w gronie 60 jednostek naukowych
(spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię A+
Rekrutacja na Międzynarodowe Studia Doktoranckie IChF PAN 2018/2019
Lorenzo Albertazzi (Eindhoven University of Technology) Dream project: Can we replace cellular
enzymes with artificial ones?
Eric Glowacki (Linköping University) Dream project: Abundant organic catalysts for a peroxide
clean energy cycle
Jeremy Luterbacher (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) Dream project: From plants to
green chemicals: breakthrough processes using chemical functionalization
Michael Saliba (University of Fribourg) Dream project: Stable and Efficient Perovskite Solar Cells
via Polyelemental, Multicomponent Combinatorial Engineering
Alex K. Shalek (Massachusetts Institute of Technology) Dream project: Novel chemical probes
for spatially-resolved, single-cell profiling of tumors to identify new therapeutically
actionable mechanisms of immune evasion
28 X 2018 r. po raz osiemnasty wręczone zostały Nagrody Naukowe POLITYKI. Piątka młodych wybitnych naukowców otrzymała stypendia w wysokości 15 tys. złotych. W dziedzinie nauk ścisłych nagrodę otrzymał dr inż. Daniel Prochowicz z IChF PAN.
Rekordowo długi polimerowy negatyw DNA
Fragment pojedynczej nici DNA, zbudowany z nukleinowych zasad cytozynowych i guaninowych, można odcisnąć w polimerze, wykazali chemicy z Warszawy, Denton i Mediolanu. Otrzymany sztuczny negatyw, rekordowy pod względem długości, chemicznie funkcjonuje jak normalna nić kwasu deoksyrybonukleinowego. Osiągnięcie ostatecznie potwierdza możliwość tworzenia polimerowych odcisków DNA, funkcjonalnie odpowiadających fragmentom DNA zawierającym wszystkie cztery zasady nukleinowe.
PAP