IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2016
>>> fotogaleria    >>>film
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Joanna Niedzółka-Jönsson laureatką nagrody II stopnia
w Konkursie
Warszawskiego Oddziału PTChem
o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Kwantowa mimikra: W atomowych "śmigłach" zjawiska kwantowe
potrafią imitować zwykłą fizykę
Niektóre grupy atomów w cząsteczkach mogą się obracać. Ruch ten pojawia się pod wpływem przypadkowych bodźców z otoczenia i nie jest ciągły, lecz skokowy. Zwykle uważa się, że takie przeskoki zachodzą w sposób typowy dla obiektów klasycznych, takich jak śmigło wentylatora potrącane palcem. Chemicy z instytutów PAN w Warszawie zaobserwowali jednak rotacje przebiegające według nieintuicyjnych reguł świata kwantów. Okazało się, że w odpowiednich warunkach kwantowe rotacje  potrafią bardzo dobrze naśladować zwykłe, klasyczne obroty.                                        > EurekAlert! >PAP
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Sposób otrzymywania platformy z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana i platforma z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana"
Twórcy: Aneta Kowalska, Agnieszka Michota-Kamińska, Witold Adamkiewicz, Marek Tkacz
Urząd Patentowy RP przyznał IChF i Instytutowi Fizyki PAN patent na wynalazek "Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma"
Twórcy:  Elżbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota - Kamińska
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Węglowa elektroda wielowarstwowa i jej zastosowanie".
Twórcy:  Marcin Opałło, Anna Celebańska, Marcin Szymon Filipiak, Justyna Jędraszko, Adam Leśniewski, Martin Jönsson-Niedziółka
Doktoranci wybrali najlepsze uczelnie i instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji '2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN

Gdy światła jest więcej, chemia przyspiesza
Światło inicjuje wiele reakcji chemicznych. W doświadczeniach w Centrum Laserowym IChF PAN i Wydziału Fizyki UW po raz pierwszy wykazano, że w niektórych z tych reakcji cząsteczki pod wpływem intensywniejszego oświetlenia mogą reagować między sobą wyraźnie szybciej. W doświadczeniach przyspieszenie osiągnięto za pomocą podwójnych ultrakrótkich impulsów laserowych.
> EurekAlert! > PAP
Powstał "chit", czyli pierwszy chemiczny bit
W klasycznej informatyce informację zapisuje się w bitach, w informatyce kwantowej - w bitach kwantowych, czyli kubitach. Eksperymenty w IChF PAN udowadniają, że do przechowywania informacji nadaje się nie tylko fizyka, ale również chemia. Rolę chemicznego bitu - "chitu" - może pełnić prosty układ trzech stykających się kropel, w których zachodzą reakcje oscylacyjne.
> EurekAlert! > PAP
IChF na Targach w Hanowerze:
* Ultrafast laser
* Mechanosynthesis of halide
perovskites for photovoltaics

* Quantum Dots
Tylko do 13 października można się zgłaszać do konkursu o Złoty Medal Chemii
Konkurs Młodzi badacze IChF
wyniki I tury

2. tura Konkursu
regulamin
J. Phys. Chem. Lett., [IF=9.4] G.Lu, J.Waluk, i in, "Plasmon-Mediated Surface Engineering of Silver Nanowires for Surface-Enhanced Raman Scattering", 2017, 8 (13), 2774-2779, DOI:10.1021/acs.jpclett.7b00958
8th International Workshop on Surface Modification for
Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS'2017
Date: 3-7 November 2017
The Workshop will be focused on the art of both chemical
and non-chemical modification of solid transducer
surfaces, novel methods of surface examination as well
as recognition activity of the resulting bio- and
chemosensors toward target analytes. The workshop is
dedicated to young researchers. Tutorial lectures of
renowned senior scientists, keynote lectures of top
scientists in the field and broad discussion will allow
these researchers to improve their knowledge on
fundamentals and applications of sensors and sensing.
Location: Zelechow Palace Hotel, Marszalka J. Pilsudskiego 36,
08-430 Zelechow, Poland.
Contact: Wlodzimierz Kutner
Pierwszy spin-off PAN - Scope Fluidics - debiutuje na parkiecie
Chem. Soc. Revs [IF=38.6] T.Kamiński, P.Garstecki. "Controlled droplet microfluidic sysytems for multistep chemicaland bilogical assays"
DOI:10.1039/C5CS00717H.
Chem. Rev. [IF=47.9] J.Waluk,
"Spectroscopy and Tautomerization Studies of Porphycenes", 2017, 117 (4) 2447-2480
Recruitment to CREATE project

1)      Senior Researcher

2)      Researcher
Chem. Soc. Revs, [IF=38.6] J.C.Colmenares, R.S.Varma, V.Nair, "Selective photocatalysis of lignin-inspired chemicals by integrating hybrid nanocatalysis in microfluidic reactors", 2017
DOI: 10.1039/C7CS00257B
IChF PAN w gronie 47 jednostek naukowych (spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię "A+"