IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Konkurs na stanowisko adiunkta
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Chemical Rev. [IF=45,7] The Molecular Identification of Organic Compounds in the Atmosphere: State of the Art and Challenges, B.Noziere, R.Szmigielski, i 22 in.
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Urząd Patentowy RP
przyznał IChF PAN patenty:
CH 703023 za wynalazek "Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych".
Twórca: Yuriy Stepanenko
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
PL 217969 "Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku"
Twórcy: Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał Leszczyński, Karolina Zelga

PL 217280 "Sposób otrzymywania celulozowego nanokompozytu z wbudowanymi nanorurkami węglowymi i celulozowy nanokompozyt z wbudowanymi nanorurkami węglowymi"
Twórcy: Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst, Anna Kelm, Beata Kusiak 

PL 217425 "Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny"
Twórcy: Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
Katarzyna Wybrańska laureatką (II nagroda) I edycji konkursu Impuls na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Nagrodzony projekt: "Komercjalizacja nowych materiałów nano-kompozytowych do zastosowań biomedycznych" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

PL 218009 "Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką"
Twórcy: Marcin Izydorzak, Dominika Ogończyk, Jacek Michalski, Piotr Garstecki

PL-67457 "Pułapka feromonowa"
Twórca: Jan Zasłona
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej
przyznał IChF PAN patenty:
GRANT INFO
Informacja o grantach, stypendiach i innych konkursach
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Urząd Patentowy RP IChF jest wśród 20 jednostek (spośród kilkuset naukowych i biznesowych placówek) o najwyższej liczbie zgłoszeń patentowych w UP w roku 2013, w trybie krajowym i międzynarodowym.
8th International Warsaw Invention Show
IWIS 2014
największe w Polsce i jedno z największych w Europie międzynarodowych eventów poświęconych   wynalazczości.
Dwa wynalazki IChF zostały nagrodzone złotymi medalami a dwa inne srebrnymi.
Glory Medal za wynalazek dla IChF od IFIA (International Federation of Inventors' Associations)
3rd World Competition of the Chemical Invention
Techicon Innowacje '2014
10. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla IChF PAN za "Urządzenie mikrofluidyczne do rozdziału krwi i oznaczania aktywności enzymów trzustki"
Frontiers of Science - that's where we are
PAP: Inżynierowie i licencjaci mogą zabiegać o Złoty Medal Chemii (edycja 2015)

PAP: Ruszył nabór zgłoszeń
do Złotego Medalu Chemii
foto
24 czerwca 2015
- Agnieszka Wiśniewska - 'Study on the Scaling Equation for Poly(ethylene glycol)s Mixtures in the Entangled Conditions'
- Anna Lewandrowska - 'Development and application of the Taylor dispersion method'  
Seminarium Doktoranckie
Konkurs na Najlepszą Pracę
opublikowaną przez pracowników Instytutu
w roku 2014
>>> regulamin
Dzialalność IChF PAN w roku 2014 - sprawozdanie
AlpgaGalileo PAP
Chem. Sciences [IF=8.6] Inherently chiral electrodes: the tool for chiral voltammetry, S.Arnaboldi, T.Benincori, R.Cirilli, W.Kutner, M.Magni, P.Mussini, K.Noworyta, F.Sannicolo
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dream Chemistry Award: Nagroda za naukowy projekt marzeń
znów do zdobycia!
Chem. Soc. Rev., [IF=30.4]. "One-dimension-based spatially ordered architectures for solar energy conversion", S.Liu, Z-R.Tang, Y.Sun, J.C.Colmenares, Y-J.Xu
AcademiaNet - FNP`s 2014 NOMINATIONS
Advanced Researcher
Joanna Niedziółka-Jönsson
see DCA'2014

7 VII 2015 r. godz. 11:00
Ievgen Obraztsov
"Thin films of functional redox materials
for solar energy conversion, electrocatalysis,
and energy storage
"
Konkurs na stanowisko dyrektora
Instytutu Chemii Fizycznej PAN
w Warszawi
e
Konkurs "Młodzi badacze IChF PAN"
Regulamin
Instytut Chemii Fizycznej PAN otrzymał niedawno europejski grant ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Już wkrótce grant pozwoli zatrudnić w Instytucie światowej klasy specjalistę z zakresu biologii, pracującego na jej styku z chemią lub fizyką.
Europejski grant ERA Chair
czeka na wybitnego uczonego
Chemical Sci., [IF=8.6], "Development of zinc alkyl/air systems as radical initiators for organic reactions", M.Kubisiak, K.Zelga, W.Bury, I.Justyniak, K.Budny-Godlewski, Z.Ochala, J.Lewiński
Wyniki
Seminaria Ogólnoinstytutowe
"Popołudnie Radia Dla Ciebie
stypendia dla młodych naukowców"
- rozmowa z Janem Paczesnym
Zaskakujące struktury z mikrokropel zapowiadają nadejście nowych technologii
Niespodziewane kształty mezoatomów - struktur zbudowanych z mikrokropel w kroplach - zaobserwowano w IChF PAN. Odkrycie było możliwe dzięki nowej metodzie precyzyjnego kontrolowania rozmieszczenia kropelek jednej cieczy wewnątrz kropli innej cieczy. Realizowana za pomocą układów mikroprzepływowych, metoda ma szansę przenieść niektóre gałęzie medycyny i inżynierii materiałowej na nowy poziom.
EurekAlert! PAP
Seminaria Zakładów/Zespołów
60-lecie IChF PAN
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
Progr. Polymer Sci. [IF=26,9], "Functionalized polythiophenes: Recognition materials for chemosensors and biosensors of superior sensitivity, selectivity, and detectability", T.-P.Huynh, P.S.Sharma, M.Sosnowska, F.D'Souza, W.Kutner
7th International Workshop
Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing SMCBS'2015"
,
Pułtusk, Poland, November 7-9, 2015
Na liście tegorocznych laureatów Diamentowego Grantu jest Piotr Trochimczyk student związany z IChF oraz Mirosław Arczewski i Dawid Zych. Dwaj ostatni byli wyróżnieni w ostatnim konkursie Złoty Medal Chemii.