IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
SUKCESY
Do 17 października autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2013/14, a obejmujących tematyką chemię i/lub jej pogranicza z biologią i fizyką, mogli zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Nagroda, przyznawana od kilku lat, zdążyła już zdobyć renomę licencjackiego chemicznego nobla. Od pierwszej edycji konkurs,  organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland, jest objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Konferencje
Publikacje
Science [IF=31] "Electron Small Polarons and Their Mobility in Iron (Oxyhydr)oxide Nanoparticles", J.E.Katz i in. (P.Zarzycki). >>>
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Konkurs na stanowisko adiunkta
Wstrząśnięte, niezmieszane
- kapsuły mitycznego boga proszę!
AlphaGalileo EurekAlert!
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Zawalcz o licencjackiego nobla z chemii!
IChF PAN liderem jakości polskiej nauki
W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą jednostką w Polsce. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.
JACS (IF=10.7) "Bimolecular Photoinduced Electron Transfer Beyond the Diffusion Limit: The Rehm-Weller Experiment Revisited with Femtosecond Time Resolution", R.Rosspeintner, G.Angulo, E.Vauthey
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Wszystko zależy, jak na nie spojrzysz. Gdy z jednej strony - zobaczysz jedno oblicze; gdy z przeciwnej - będzie inne. Tak wyglądają kapsuły Janusa, miniaturowe, puste wewnątrz struktury, w różnych fragmentach zbudowane z różnych mikro- i nanodrobin. Teoretycy potrafili zaprojektować modele takich kapsuł, lecz ich wytworzenie było nie lada wyzwaniem. Teraz, dzięki użyciu pola elektrycznego, kapsuły Janusa będzie można wytwarzać łatwo i tanio.
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
Holenderski chemik dr Evan Spruijt zdobył tegoroczną nagrodę Dream Chemistry Award. Komitet Naukowy Nagrody wyraził w ten sposób swoje uznanie dla wizjonerskiego projektu stworzenia sztucznych komórek - mikrokropel wody zdolnych do samodzielnego wzrostu i podziału.Ich wytworzenie w laboratorium byłoby ważnym krokiem ku głębokiemu zrozumieniu fizyko-chemicznych podstaw życia.
Finaliści Konkursu
see 11th March ceremony
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Phys. Rev. Lett. [IF=7.7] "Emergent Long-Range Couplings in Arrays of Fluid Cells", D.B. Abraham, A. Maciołek, and O. Vasilyev
rozmowa kwalifikacyjna 6 X 2014
Konkurs "Student Wynalazca"

Jan Paczesny, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler i Krzysztof Sozański zdobyli jedną z pięciu równorzędnych nagród w konkursie MNiSW i Politechniki Świętokrzyskiej "Student Wynalazca" za cykl wynalazków o sposobie pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymia-rową siecią nanocząstek.

>>> gratulacje NCBiR
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Tomasz Kamiński i Jan Paczesny stypendystami 22. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Tomasz Kamiński ze specjalnym wyróżnieniem dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów.
Naukowe zbliżenia: Młodzi chemicy Warszawy i Cambridge zacieśniają współpracę
Urząd Patentowy RP
przyznał IChF PAN patenty:
CH 703023 za wynalazek "Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych".
Twórca: Yuriy Stepanenko
Laureaci konkursu Młodzi Badacze IChF
Wręczenie nagród
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
Na liście laureatów tegorocznego Konkursu MNiSW Diamentowy Grant jest czworo laureatów ostatniej edycji Złotego Medalu Chemii: Michał Papaj (złoty medal), Renata Kasprzyk (brązowy medal i wyróżnienie firmy DuPont) oraz Marek Baranowski i Wojciech Wegner, obaj z wyróżnieniem DuPonta.
Wmurowano akt erekcyjny pod budowę laboratorium CEZAMAT w Warszawie
Struktura a Reaktywność Układów Metal / Nośnik
Konferencja z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin
Profesora Zbigniewa Karpińskiego
29-30 września 2014


"Waloryzacja biomasy lignocelulozowej, jako potencjalne źródło produktów o wysokiej wartości dodanej, bio-materiałów oraz paliw z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju"
Warszawa 27 października 2014
PL 217816 "Metoda pokrywania powierzchni materiału nanocząstkami"
Twórcy: Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst, Ewelina Kalwarczyk, Tomasz Kalwarczyk, Maciej Paszewski, Katarzyna Winkler

PL 217425 "Pochodna porfiryny, warstwa zawierająca spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny"
Twórcy: Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
Katarzyna Wybrańska laureatką (II nagroda) I edycji konkursu Impuls na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Nagrodzony projekt: "Komercjalizacja nowych materiałów nano-kompozytowych do zastosowań biomedycznych" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

PL 217098 "Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej"
Twórcy: Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

PL 217424 "Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2'-bitienylo)metanu i  zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny"
Twórcy: Tan-Phat Huynh, Wojciech Lisowski, Włodzimierz Kutner, Chandra Bikram K.C., Francis D'Souza
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej
przyznał IChF PAN patenty:
Grant info
Informacja o grantach, stypendiach i innych konkursach
Phys. Rev. Lett. [IF=7,7] "Oscillations of the Orbital Magnetic Moment due to d-Band Quantum Well States",
M. Dąbrowski, M. Cinal i in.
Na mapie Warszawę i Cambridge wciąż dzieli ta sama odległość. W chemii oba ośrodki naukowe są jednak coraz bliżej siebie - dzięki kolejnej edycji Spotkań Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii". W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge właśnie dobiegło końca dwudniowe 2. Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii". W jego trakcie poruszano wiele zagadnień z zakresu nanotechnologii oraz nowoczesnej chemii organicznej i nieorganicznej.
AlphaGalileo
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Urząd Patentowy RP IChF jest wśród 20 jednostek (spośród kilkuset naukowych i biznesowych placówek) o najwyższej liczbie zgłoszeń patentowych w UP w roku 2013, będących w toku krajowych i zagranicznych procedur.
Nature Comm. [IF=10] "Electroformation of Janus and patchy capsules", Z.Rozynek, A.Mikkelsen,P.Dommersnes, J.O.Fossum
8th International Warsaw Invention Show
IWIS 2014
największe w Polsce i jedno z największych w Europie międzynarodowych eventów poświęconych   wynalazczości.
Dwa wynalazki ChF zostały nagrodzone złotymi medalami a dwa inne srebrnymi.
Glory Medal za wynalazek dla IChF od IFIA (International Federation of Inventors' Associations)
3rd World Competition of the Chemical Invention
Department of Soft Condensed Matter and Fluids
23 X 2014 r., godz. 11:00

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Lab. of Mitochondrial Biogenesis
Intern. Institute of Molecular and Cell Biology

"Cellular logistics and resources management:
the case of mitochondria"
7 listopada 2014 r., godz. 12:00

Piotr Dziekan

Dynamics of  far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches