IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską

IX EDYCJA (2019)


LAUREACI
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
 
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
Frontiers of Science - that's where we are
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie"
Twórcy:  Maciej Cieplak, Katarzyna Szwabińska, Chandra Bikram KC, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał IChF patent na wynalazek "Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu"
Twórcy:  Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma, Krzysztof Noworyta, Witold Adamkiewicz, Zofia Iskierko, Matthias Heim, Alexander Kuhn, Włodzimierz Kutner 
 
Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny"
Twórcy:  Piyush S. Sharma, Agnieszka Wojnarowicz-Huynh, Marta Sosnowska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
ACS Energy Lett., [IF=19,0] Dominik J. Kubicki, Daniel Prochowicz, Albert Hofstetter, Brennan J Walder, and Lyndon Emsley, "113Cd Solid-State NMR at 21.1 T Reveals the Local Structure and Passivation Mechanism of Cadmium in Hybrid and All-Inorganic Halide Perovskites"; August 21, 2020
IChF PAN
w gronie 60 jednostek naukowych
(spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię A+
Instytut Chemii Fizycznej
najbardziej prodoktoranckim instytutem PAN
Dream Chemistry Award 2019
for Yujia Qing of University of Oxford

for the project "Sequencing Life"
BAZA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
Prof. Maciej Wojtkowski laureatem ogólnopolskiego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Nagrodzony został projekt
Międzynarodowego Centrum Badań Okulistycznych
ICTER
 
Szkoła Doktorska
REKRUTACJA
Nagroda za naukowe marzenie
Nowy film w ramach projektu CREATE!
Z przyjemnością zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promującego Kierownika nowo utworzonego Zakładu w ramach projektu CREATE (ERA Chair) i jego zespół.
Film jest rozpowszechniany przez bardzo charakterystyczne czerwone plakaty wiszące - między innymi - na ogrodzeniu i na terenie naszego Instytutu.
Jak światło oddziaływuje na ludzi? Jak je postrzegamy i na nie reagujemy? Jak można ujarzmić i wykorzystać światło, aby uczynić nasze życie dłuższym i lepszym. ERA Chair holder - Prof. Maciej Wojtkowski i członkowie jego zespołu opowiadają o swoich fascynacjach związanych ze światłem, badaniach i nowych wyzwaniach.

Zobacz więcej: tutaj
DREAM CHEMISTRY LECTURE SERIES
Nagrodą im. Włodzimierza Kołosa Wydziału III PAN został uhonorowany
dr hab. Daniel Prochowicz
* * *
Stypendium Prezesa PAN
przyznane mgr inż. Agacie Kołodziejczyk
z zespołu dr. hab. Rafała Szmigielskiego
Nagrody i wyróżnienia INFORMACJE PRASOWE NOWE PUBLIKACJE NOWE PATENTY GRANT INFO CREATE Lecture Series
Rusza właśnie kolejna edycja Dream Chemistry Award. To jedyny taki konkurs, w którym premiuje się nie dotych- czasowe osiągnięcia, lecz inspirujące, chemiczne idee. Zgłaszane pomysły muszą spełniać tylko jeden warunek: być związane z chemią.
Powietrze wokół nas staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Nic dziwnego, że wielu naukowców głowi się, jak by je oczyścić. Praca międzynarodowego zespołu pod kierownictwem prof. Juana Carlosa Colmenaresa z IChF PAN przybliża nas do tego celu. Naukowcom udało się stworzyć efektywny i tani adsorbent zdolny oczyszczać powietrze z różnych toksycznych związków.

PAP
Czyste powietrze, woda i gleba
Zajrzeć w zwierciadło
Jeśli oczy są zwierciadłem duszy, to dzięki przeziernym rogówkom możemy w głąb tej duszy zajrzeć. A dzięki pracy naukowców z IChF PAN możemy zajrzeć w głąb samej rogówki. I to bez jej dotykania! Wszystko dzięki wprowadzeniu innowacyjnej metody holograficznej tomografii optycznej.
Nature Materials [IF=38,7] G.Tagliabue, J.S.DuChene, M.Abdellah, A.Habib, D.J.Gosztola, Y.Hattori, Wen-Hui Cheng, Kaibo Zheng, S.E.Canton, R.Sundararaman, Jacinto Sá & H.A.Atwater, "Ultrafast hot-hole injection modifies hot-electron dynamics in Au/p-GaN heterostructures"
Obrony prac doktorskich
Deklaracja dostępności
Nature Biomedical Engineering [IF=17.1] Susie Suh, Elliot H. Choi, Henri Leinonen, Andrzej T. Foik, Gregory A. Newby, Wei-Hsi Yeh, Zhiqian Dong, Philip D. Kiser, David C. Lyon, David R. Liu & Krzysztof Palczewski, "Restoration of visual function in adult mice with an inherited retinal disease via adenine base editing", 2020