NSZZ 
Komisja Krajowa Region Mazowsze Krajowa Sekcja PAN Krajowa Sekcja Nauki
aktualności

Tygodnik Solidarność

Komisja Zakładowa

  • Wojciech Juszczyk - przewodniczący (tel. 3417)
  • Ewa Wronek - sekretarz (tel. 3425)
  • Ludomir Zommer - skarbnik (tel. 3276)

Komisja Rewizyjna

  • Krzysztof Rudziński - przewodniczący (tel. 3402)
  • Adam Samborski (tel. 3248)
  • Ewa Trzetrzewińska (tel. 3417)

Kontakt:   22-343-3425