TELEFONY ALARMOWE
dzwoni się bezpo¶rednio, tj. bez "0" i kodu dostępu
   
 Policja
 Straż pożarna
 Pogotowie Gazowe
 Pogotowie Energetyczne
 Pogotowie ratunkowe
 
997
998
992
991
999, 112
 Szpital Wolski
      pogotowie
      oddział ratunkowy
 
 
 22-525-1302
 22-389-4900
Telefony alarmowe IChF PAN
w razie wypadku, zagrożenia, awarii
 Gabinet lekarzy 2999
 Administrator sieci komputerowej
 mgr inż. R. G±siorowski
3238
600 851 863
  INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Janusz Michalski
 Dyżury
Jakub Rudak, Krzysztof Kubanek
Adam Minkisiewicz - konserwator, dyżury całodobowe
3344
602 239 341
604 122 526
  Telefony
  M. Krupa
509-365-900
  Kierownik Pionu Technicznego
  E. Fijołek
510 337 578
  Kierownik Sekcji Administracyjnej
  E. Fijołek
510 337 578
  Warsztat hydrauliczny
3393
  Ochrona obiektu
3150
  Inspektor BHP
  mgr K. Prochowicz
3126
  Społeczny Inspektor Pracy
  M. Małecki
3389
  Stanowisko ds. ochrony ppoż.
  inż. Z. Składanek
3180
600-851-924
  Kierowca
 A. Sobieraj
 
  Dyrektor IChF PAN
  prof. dr hab. M. Opałło
3108, 3109
  Dyrektor ZD CHEMIPAN
  dr J. Frydel
3385
Pracownicy przeszkoleni
w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej
  Monika Księżopolska-Gocalska 3236
  Agnieszka Magdziarz 3211
  Agnieszka Tadrzak 2058
  Rafał Szmigielski 3402
  Nikiforov Kostyantyn 3276
  Anna Rola- Noworyta 2077
  Dorota Staszek 3402
  Krzysztof Rudziński 3402
  Maciej Małecki 3389
  Dmytro Lisovytskiy 3417
  Olgierd Cybulski 3405
  Elżbieta Górniak 3422
  Janusz Wieczorek 3319
  Wojciech Juszczyk 3353
  Piotr Pięta 3188
  Kamila Łępicka 3188
  Paweł Lisowski 3360
  Małgorzata Kowalewska- JóĽwik 3437
  Piotr Wawrzyniak 3381
  Aleksandra Kapuścińska- Bernatek 3151
  Katarzyna Prochowicz 3126