AMBULATORIUM
  Po Wt Śr Czw Pi zapisy
  Lekarz internista
 


 
  Pielęgniarka
 
     
  Lekarz stomatolog
  A.Wątróbska
    10:00-14:00   8:00-12:00 tel. 2999
Od 1 X 2018 r. usługi medyczne dla pracowników Instytutu i ich rodzin świadczy firma PZU Zdrowie S.A.
Umawianie wizyty lekarskiej:
801 405 905 lub
22 56 65 666

Badania profilaktyczne
należy wykonywać niezwłocznie po otrzymaniu skierowania do lekarza. Skierowania są wystawiane na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem daty ważności badań.
Działając na podstawie art 229 par. 4 KP pracodawca nie może dopuścić do pracy pracow­nika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Należy poważne traktować te sprawy i dotrzymywać terminów badań profilaktycznych - w przeciwnym wypadku pracownicy będą odsunięci od pracy bez prawa do wynagrodzenia.

Pierwsza pomoc przedlekarska