FORMULARZE
Formularze Funduszu Socjalnego Współpraca z zagranicą (wnioski wyjazdowe)
  1. Wniosek o wyjazd za granicę (wszyscy wyjeżdżający pracownicy są ubezpieczeni, należy przed wyjazdem pobrać w Sekretariacie karteczkę z numerem polisy) lub na konferencję międzynarodową w kraju
  2. Rozliczenie zaliczki na wyjazd za granicę (w ciągu 14 dni od powrotu z podróży; do rozliczenia należy dołączyć rachunki i faktury, za które płaci Instytut -hotele, udziały w konferencjach, i inne - wystawione na IChF wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wyjeżdżającej)

  3. Application for a research visit

  4. Zgłoszenie projektu badawczego z partnerem zagranicznym (BWZ PAN):
  5. Wniosek o przydział limitu środków na wymianę osobową
  6. Wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy

Formularze sprawozdań
Formularze dot. umowy o dzieło i zlecenia
Digitalizacja pracy doktorskiej, habilitacyjnej itp.
Protokoły likwidacyjne
Formularze osobowe
Wniosek o konkurs na stanowisko naukowe
Samochód prywatny używany w celach służbowych
Wyżywienie w czasie delegacji
Papier firmowy i logo IChF