patrz nowa strona

 

TELEFONY ALARMOWE

INSTRUKCJA - CO ROBIĆ W RAZIE WYPADKU

Skrócona instrukcja przeciwpożarowa

PIERWSZA POMOC

Postępowanie na wypadek zatrzymania krążenia
Postępowanie w przypadku innych urazów
Lista pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej
Prawo Pracownicy
Ustawa o PAN Książka telefoniczno-adresowa IChF

Pracownicy administracji - zakres obowiązków

Statut Instytutu [IV 2019] Komisja Dyscyplinarna w IChF [III 2019]
Regulamin organizacyjny [IV 2016] NSZZ Solidarność
Regulamin Pracy [II 2019] Regulamin Funduszu Socjalnego z formularzami [I 2019]
Oświadczenie o dochodach
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku
Wniosek o dofinansowanie działalności k.o., rekreacji itp.
Podanie o bezzwrotną pomoc finansową lub rzeczową
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
Umowa pożyczki
Regulamin wynagradzania [X 2015]  
Regulamin odbywania podróży zagr. [VIII 2012] Formularze urlopowe
Zarządzenia Dyrektora  
Regulamin Zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zał 1, zał 2, zał 5 Godziny pracy Dyrekcji dla pracowników IChF  
Godziny pracy Sekretariatu MSD  
Konkursy na stanowiska naukowe
- regulamin postępowania konkursowego
- procedura składania wniosków (dotacja statutowa)
- wniosek o konkurs
- załącznik do wniosku PL / EN
- formularz do BIP MNiSW
- formularz do Euraxess
- oświadczenie wz. z RODO
- ankieta
- oświadczenie dot. przebiegu rekrutacji
- treść obowiązkowa w każdym ogłoszeniu
Procedura przeciwdziałająca mobbingowi w IChFZalecenia Dyrektora

- W sprawie zgłaszania terminów obron prac doktorskich
- W sprawie przesyłania kart SYNABA do OPI

Procedura regulująca sposób powoływania i funkcjonowanie Rzecznika Praw Naukowca w IChF
Rzecznik Praw Naukowca w IChF - Zbigniew Kaszkur
 
- Instrukcja kancelaryjna
- Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
- Instrukcja organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego [22 I 2019]
Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wz. z konkursami na różne stanowiska
Polityka Bezpieczeństwa w IChF
Nauka Zakupy/uslugi
Konkurs best paper Zakupy - regulamin i formularze [17 II 2020]
Czasopisma i proceedingsy - punktacja MNiSW [31 VII 2019]
Wykaz czasopism wg dyscyplin
Zakupy sprzętu komputerowego
Zasady oceny dorobku publikacyjnego [VII 2016] Zakupy akcesoriów komputerowych (klawiatur i myszy komputerowych, okablowania, pen drive'ów, wiatraków (coolerów), akumulatorów, baterii, HUB'ów USB, szyn do obudów RACK, czytników pamięci USB - jako osobnej części zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania) [12 I 2016]
Patenty i wdrożenia Wniosek przetargowy
Karta aplikacji produktu Zakupy środków trwałych: 
kwestionariusz środków trwałych: PDF xlsx
Application card for a product Regulamin zakupów (granty)
Karta wdrożenia produktu  
Implementation card for a product  
Oświadczenie MNiSW w sprawie impact factor Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne
Wyjazdy, współpraca z zagranicą - formularze Bilety na wyjazdy służbowe
Sprawozdania z wyjazdów - formularze Ksero A0-A4 i druk kolor
Prace dyplomowe Pracownia kserograficzna
Regulamin Konkursu Prac  
Umowa z autorem pracy doktorskiej: PL PL/EN  
Zdrowie Technika
 Instrukcja postępowania z odpadami
Społeczny Inspektor Pracy w IChF PAN Protokoły likwidacyjne
Ambulatorium Środki audiowizualne w IChF - zasady korzystania
Badania profilaktyczne Aparatura w Zakładach IChF
Grupowe ubezpieczenie pracowników IChF System telefoniczny IChF
Ścieki w IChF - wyniki pomiarów Administrator sieci LAN - zakres obowiązków
  Konfiguracja sieci EDU WiFi
  Dostęo do baz bibliotecznych
  Regulamin użytkowania sieci komputerowej (WSK)
  Regulamin użytkowania VPN WSK
  Info nt. programów e-mail
Osobowe Inne
Kwestionariusze osobowe Zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń w projekcie Horyzont 2020/Euratom
Digitalizacja prac doktorskich Pokoje gościnne
Umowa o dzieło i zlecenia Formularze
Karta czasu pracy IChF - logo, papier firmowy
Aneks do umowy o pracę:
-
pracownik | kierownik
 Magazyn Szkła: Po-Pi, 12:30-15:30   
Ochrona środowska
Instrukcja postępowania z odpadami

od 7.1.2019