patrz nowa strona

 
Książka teleadresowa IChF PAN

Lista pracowników i doktorantów
Administracja
     zakres obowiązków
XLS

Ostatnia aktualizacja - 10 XII 2020.

Indywidualne strony pracowników

System telefoniczny w IChF

Pracownicy, przy rozmowach "na zewnątrz" Instytutu, posługują się indywidualnym kodem dostepu (PIN). Kody dostępu umożliwiają indywidualne rozliczanie rozmów bez względu na to, z którego aparatu telefonicznego się dzwoni.
 • Połączenia wewnętrzne - wybrać cztery ostatnie cyfry numeru
 • Połączenia na zewnątrz (miejskie, międzymiastowe, za granicę, na komórkę)
  - wybrać PIN i numer zewnętrzny
 • Przekazywanie połączenia (call transfer):
  • dla aparatu z tarczą - wybrać 1 i numer telefonu
  • dla aparatu z klawiszami - przycisk FLASH i numer telefonu
 • Przekierunkowanie z własnego aparatu (call forward):
  - 141 i nr telefonu docelowego (po sygnale potwierdzenia odłożyć słuchawkę)
  Kasowanie - 141 10
 • Przekierunkowanie z dowolnego aparatu (follow me):
  - 189, nr swojego telefonu i 11 (po sygnale potwierdzenia odłożyć słuchawkę)
  Kasowanie - 189 10
  Kasowanie z własnego aparatu - 141 10


Informacje o zmianach teleadresowych należy przesyłać do p. A. Simony Popławskiej.