Ostatnie sukcesy, ważne osiągnięcia Instytutu i jego pracowników w kraju i na świecie

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia
 • 2019 r. - Nagroda im. Włodzimierza Kołosa Wydziału III PAN dla Daniela Prochowicza
 • International Invention Show IWIS 2018
  • Platinum medal - "A method of depositing metal nanoparticles on a surface in an electrochemical process, the surface obtained by this method and its application", M.Księżopolska-Gocalska, P. Albrycht, E.Roźniecka, J.Niedziółka-Jönsson, M.Podrażka, R.Hołyst
  • Silver medal - "Non-toxic fluorescent silica nanoparticles for observation of the living cell", T.Andryszewski, M.Iwan, K.Kwapiszewska, K.Szczepański, R.Hołyst, M.Fiałkowski, M.Księżopolska-Gocalska
  • Silver medal - "A microfluidic device for generation of monodisperse droplets", A.Opalski, K.Makuch, Yu-Kai Lai, P.Garstecki
 • Agnieszka Michota-Kamińska i Jacek Waluk laureatami w edycji konkursu 4/2017 Team Tech Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, za projekt "Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych" [XII 2017]
 • Adam Kubas finalistą konkursu Nagród Naukowych "Polityki" (nagroda z chemii w obszarze nauk ścisłych)
 • Joanna Niedzółka-Jönsson laureatką nagrody II stopnia w Konkursie Warszawskiego Oddziału PTChem o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego (2017)


Publikacje IChF PAN w latach 2016-2018 / Papers of IPC PAS 2016-2018
Prace w czasopismach z wysokim impact factor / Papers in journals of high impact factor
:
  2018, IF>10 (56 publikacji z IF>5)
  1. Rev. Modern Phys. [IF=36.4] A.Maciolek, S.Dietrich, Siegfried, "Collective behavior of colloids due to critical Casimir interactions" 2018, 90, UNSP 045001 50
  2. Materials Today [IF=24.5] Hattori, Y; Abdellah, M; Rocha, I; Pavliuk, MV; Fernandes, DLA; Sa, J; "Light-induced ultrafast proton-coupled electron transfer responsible for H-2 evolution on silver plasmonics", 2018, 21, 590-593, DOI 10.1016/j.mattod.2018.05.002
  3. JACS [IF=14.4], W.Bury, A.M.Walczak, M.K.Leszczynski, J.A.R.Navarro, "Rational Design of Noncovalent Diamondoid Microporous Materials for Low-Energy Separation of C-6-Hydrocarbons", 2018, 140, 15031-15037 45
  4. JACS [IF=14.4], Kubicki, Dominik J.; Prochowicz, Daniel; Hofstetter, Albert; Saski, Marcin; Yadav, Pankaj; Bi, Dongqin; Pellet, Norman; Lewinski, Janusz; Zakeeruddin, Shaik M.; Gratzel, Michael; Emsley, Lyndon "Formation of Stable Mixed GuanidiniumMethylammonium Phases with Exceptionally Long Carrier Lifetimes for High-Efficiency Lead Iodide-Based Perovskite Photovoltaics" 2018, 140, 3345-3351 45
  5. JACS [IF=14.4], Kubicki, Dominik J.; Prochowicz, Daniel; Hofstetter, Albert; Zakeeruddin, Shaik M.; Graetzel, Michael;Emsley, Lyndon, "Phase Segregation in Potassium-Doped Lead Halide Perovskites from K-39 Solid-State NMR at 21.1 T", 2018, 140, 7232- 7238 45
  6. ACS NANO [IF=13.7] Breitsprecher, Konrad; Holm, Christian; Kondrat, Svyatoslav, "Charge Me Slowly, I Am in a Hurry: Optimizing Charge-Discharge Cycles in Nanoporous Supercapacitors", 2018, 12, 9733-9741 45
  7. Adv. Functional Materials [IF=13.3] Boguslawski, J; Wang, YD; Xue, H; Yang, XX; Mao, D; Gan, XT; Ren, ZY; Zhao, JL; Dai, Q; Sobon, G; Sotor, J; Sun, ZP; "Graphene Actively Mode-Locked Lasers", 2018, 28, - , DOI 10.1002/adfm.201801539
  8. Materials Horizons [IF=13.2] Szlachetko, J; Kubas, A; Cieslak, AM; Sokolowski, K; Makolski, L; Czapla-Masztafiak, J; Sa, J; Lewinski, J, "Hidden gapless states during thermal transformations of preorganized zinc alkoxides to zinc oxide nanocrystals", 2018, 5, 905-911, DOI 10.1039/c8mh00106e
  9. Adv. Funct. Materials [IF 13.3] Costantini, M; Guzowski, J; Zuk, PJ; Mozetic, P; De Panfilis, S; Jaroszewicz, J; Heljak, M; Massimi, M; Pierron, M; Trombetta, M; Dentini, M; Swieszkowski, W; Rainer, A; Garstecki, P; Barbetta, A; "Electric Field Assisted Microfluidic Platform for Generation of Tailorable Porous Microbeads as Cell Carriers for Tissue Engineering"; 2018, 28, -
  10. Nano Energy [IF 13.1] Prochowicz, D; Yadav, P; Saliba, M; Kubicki, DJ; Tavakoli, MM; Zakeeruddin, SM; Lewinski, J; Emsley, L; Gratzel, M; "One-step mechanochemical incorporation of an insoluble cesium additive for high performance planar heterojunction solar cells"; 2018, 49, 523-528;
  11. NANO Letters [IF=12.1], Boeckmann, Hannes; Gawinkowski, Sylwester; Waluk, Jacek; Raschke, Markus B.; Wolf, Martin; Kumagai, Takashi, "Near-Field Enhanced Photochemistry of Single Molecules in a Scanning Tunneling Microscope Junction", 2018, 18, 152-157 45
  12. Appl. Cat. B Environm. [IF=11.7], Krukowska, Anna; Winiarski, Michal Jerzy; Strychalska-Nowak, Judyta; Klimczuk, Tomasz; Lisowski, Wojciech; Mikolajczyk, Alicja; Pinto, Henry P.; Puzyn, Tomasz; Grzyb, Tomasz; Zaleska-Medynska, Adriana, "Rare earth ions doped K2Ta2O6 photocatalysts with enhanced UV-vis light activity", 2018, 224, 451-468 45
  13. Appl. Cat. B Environm. [IF=11.7], Czelej, Kamil; Cwieka, Karol; Colmenares, Juan C.; Kurzydlowski, Krzysztof J., "Catalytic activity of NiO cathode in molten carbonate fuel cells", 2018, 222, 73-75 45
  14. ACS Catalysis [IF=11.4], Jelinska, Aldona; Bienkowski, Krzysztof; Jadwiszczak, Michal; Pisarek, Marcin; Strawski, Marcin; Kurzydlowski, Dominik; Solarska, Renata; Augustynski, Jan, "Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing", 2018, 8, 10573-10580 45
  15. ACS Catalysis [IF 11.4] Szewczyk, M; Sobczak, G; Sashuk, V; "Photoswitchable Catalysis by a Small Swinging Molecule Confined on the Surface of a Colloidal Particle"; 2018, 8, 2810-2814
  2017, IF>10 (84 publikacje z IF>5)
  1. Chem. Soc. Revs. [IF=38.6] Kaminski, T. S.; Garstecki, P.; "Controlled droplet microfluidic systems for multistep chemical and biological assays", 2017, 46 (20), 6210-6226
  2. J.Am.Chem.Soc. [IF=13,8] Koch, Matthias; Pagan, Mark; Persson, Mats; Gawinkowski, Sylwester; Waluk, Jacek; Kumagai, Takashi; "Direct Observation of Double Hydrogen Transfer via Quantum Tunneling in a Single Porphycene Molecule on a Ag(110) Surface", 2017, 139 (36), 12681-12687
  3. Coord. Chem. Revs. [IF=13,3] Soltys-Brzostek, Katarzyna; Terlecki, Michal; Sokolowski, Kamil; Lewinski, Janusz, "Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates", 2017, 334, 199-231
  4. Nature Comm. [IF=12,1] Rozynek, Zbigniew; Han, Ming; Dutka, Filip; Garstecki, Piotr; Jozefczak, Arkadiusz; Luijten, Erik, "Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis", 2017, 8
  5. Nature Comm. [IF=12,1] Yang, Zhijie; Wei, Jingjing; Gizynski, Konrad; Song, Myung-Geun; Grzybowski, Bartosz A., "Interference-like patterns of static magnetic fields imprinted into polymer/nanoparticle composites", 2017, 8
  6. ACS Catal. [IF=10,6] Mazierski, Pawel; Malankowska, Anna; Kobylanski, Marek; Diak, Magdalena; Kozak, Magda; Winiarski, Michal J.; Klimczuk, Tomasz; Lisowski, Wojciech; Nowaczyk, Grzegorz; Zaleska-Medynska, Adriana, "Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti-Ag Alloys", 2017, 7 (4), 2753-2764
  7. Chem. Revs [IF = 47.9] D.Prochowicz, A.Kornowicz, J.Lewiński, "Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science", DOI:10.1021/acs.chemrev.7b00231
  8. Chem Revs [IF-47.9] J.Waluk, "Spectroscopy and Tautomerization, Studies of Porphycenes", 2017, 117 (4), 2447-2480
  9. Nature Chem, [IF=27.9] A.Kubas, i in., "Mechanism of O-2 diffusion and reduction in FeFe hydrogenases", 2017, 9 (1), 88-95
  10. Nature Com.,[IF=12,1] Z.Rozynek, F.Dutka, P.Garstecki, i in., "Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis", 2017, 8, 15255
  11. ACS Cat., [IF=10,6] P.Mazierski, W.Lisowski, i in.. "Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti–Ag Alloys", 2017, 7 (4), 2753-2764
  12. J.Am.Chem.Soc. [IF=13,8] Kubicki, D.J., Prochowicz, D., Hofstetter, A., Péchy, P., Zakeeruddin, S.M., Grätzel, M., Emsley, L., "Cation Dynamics in Mixed-Cation (MA)x(FA)1–xPbI3 Hybrid Perovskites from Solid-State NMR", 2017, 139, 10055- 10061, DOI:10.1021/jacs.7b04930
  13. J.Am.Chem.Soc. [IF=13,8] Kubicki, D.J., Prochowicz, D., Hofstetter, A., Zakeeruddin, S.M., Grätzel, M., Emsley, L., "Phase Segregation in Cs-, Rb- and KDoped Mixed-Cation (MA)x(FA)1–xPbI3 Hybrid Perovskites from folidState NMR",.2017, 139,14173-14180, DOI:10.1021/jacs.7b07223
  14. Chem. Soc. Revs, [IF=38.6] J.C.Colmenares, R.S.Varma, V.Nair, "Selective photocatalysis of lignin-inspired chemicals by integrating hybrid nanocatalysis in microfluidic reactors", 2017, DOI: 10.1039/C7CS00257B

  2016, IF>10 (60 publikacji z IF>5)

  1. J. Phototochem. Photobiol. C-Photochem Revs, [IF=12,2] A.J.Stasyuk, P.Cywinski, D.T.Gryko, "Excited-state intramolecular proton transfer in 2 '-(2 '-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridines", 2016, 28, 116-137
  2. Nano Energy [IF=11.6] A.M.Cieślak i in., "Ultra long-lived electron-hole separation within water-soluble colloidal ZnO nanocrystals: Prospective applications for solar energy production", 2016, 30, 187-192
  3. Nature Chem.. [IF=27.9] J.N.Ladenthin i in, "Force-induced tautomerization in a single molecule", 2016, 8(10), 935-940
  4. Trends Biotechn. [IF=12,1] M.Cieplak, W.Kutner, "Artificial Biosensors: How Can Molecular Imprinting Mimic Biorecognition?", 2016, 34 (11), 922-941
  5. Adv. Funct. Mat., [IF=11.4] "Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite" H.Ehrlich, M.Pisarek, i in., 2016, 26 (15), 2503-2510
  6. Nano Letters, [IF=13,6]. "Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface", Boeckmann, H.; Liu, S.; Mielke, J.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.,; Grill, L.; Wolf, M.; Kumagai, T.; (2016), 16 (2), 1034-1041, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04092
  7. Coordination Chem. Rev., [IF=12,2]. "Metal complexes based on native cyclodextrins: Synthesis and structural diversity", Prochowicz, D., Kornowicz, A., Justyniak, I., Lewinski, J; (2016), 306, 331-345, DOI: 10.1016/j.ccr.2015.07.016


Sukcesy ekonomiczne, patenty, wynalazki

Granty
 • Rok 2020
  • Sonata Bis: J. Guzowski - "Printing of self-assembling droplet arrays: from basic physics to applications in cell encapsulation and high-throughput screening"
  • Maestro: J. Lewiński - "Elaboration of unconventional nanostructured perovskites and zinc oxide through compositional"
  • Zespół Marcina Opałło wśród trzech polskich zespołów badawczych będących laureatami konkursu organizowanego przez sieć 'Solar-Driven Chemistry' (jest to jedyny projekt, w którym koordynatorem jest jednostka z Polski)
 • Rok 2019
  • Stypendium Prezesa PAN: Agata Kołodziejczyk z zespołu Rafała Szmigielskiego
  • Konkurs NCN Miniatura 3.: Marcin Hołdyński "Elektrochemiczna detekcja nieprzewodzcych obiektów w nano i mikro skali w warunkach wymuszonej konwekcji" i Nazar Rad "Istota działania katalitycznego kukurbituryli"
  • Konkursy NCN OPUS 17 i PRELUDIUM 17: G.M.Angulo, J.Guzowski, K.Kwapiszewska, A.Śrębowata (łącznie ponad 6 mln zł)
  • Konkursy NCN:
   PRELUDIUM 16: Emil Kowalewski
   SONATA 14: Maciej Cieplak i Marco Costantini
  • W 27. konkursie START FNP dla najzdolniejszych młodych naukowców przyznano stypendium Emilii Witkowskiej-Nery.
  • NCN konkurs SHENG 1: wśród 30 laureatów Wojciech Góźdź.
  • NCN konkurs MINIATURA 2: wśród laureatow Karolina Kędra-Królik i Dimitrios Giannakoudakis.
  • Konkurs TEAM-NET FNP: 26 mln zł dla projektu UW "Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych". Wśród 4 zespołów realizujących projekt jest zespół Y.Stepanenki i zespół P.Garsteckiego.
  • Konkursy NCN - MAESTRO Piotr Garstecki i SONATA BIS Adam Kubas [II 2019]
  • Grant MSCA-COFUND-2018 (Co-funding of regional, national and international programme) - 1,4 mln euro dla IChF na sfinansowanie zatrudnienia (w tym kosztów badań) 15 postdoców, łącznie przez 450 miesięcy [II 2019]
 • Rok 2018
  • Maciej Wojtkowski laureatem ogólnopolskiego konkursu FNP w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Nagrodzony został projekt Międzynarodowego Centrum Badań Okulistycznych ICTER
  • NCBiR 6. konkurs 'Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza': 1) Projekt *DFAFC* - Zasilacz na bazie ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy do przenośnych urządzeń elektrycznych (kier. A.Borodziński); 2) Projekt: *SensIPF* - Wykrywanie biomarkerów samoistnego zwłóknienia płuc (IPF) za pomocą matryc tranzystorów polowych zmodyfikowanych molekularnie-wdrukowanymi polimerami (kier. W.Kutner).
  • Within the framework of the European competition entitled "Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund", the NCBiR has granted funding for the project, entitled "Portable integrated microfluidic optoelectronic measuring device for the determination of trace pollutants in sewage and waters acronym "SAFE WATER". The project is implemented by a European consortium consisting of a total of 6 entities from Italy, Portugal and Poland. The Polish side is represented by the group of prof. Włodzimierz Kutner, and the Scope Fluidics company also participates in the implementation of the project. About 1 mln PLN is granted to the group headed by prof. Kutner
  • Konkursy NCN:
   PRELUDIUM 15: (1) Marcin Saski, (2) Maciej Zieliński
   OPUS 15: (1) Sylwester Gawinkowski, (2) Mateusz Śmietana, Martin Jönsson-Niedziólka, (3) Zbigniew Kaszkur, (4) Piyush Sharma
  • Program Homing FNP - Daniel Prochowicz
  • Program Lider NCBiR - Karina Kwapiszewska i Emilia Witkowska- Nery
  • Piotr Garstecki, partner w projekcie "813786 — EVOdrops" otrzymał finansowanie w ramach programu-"Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks" na kwotę ponad 300 000 €. Liderem konsorcjum, składającym się w grancie z 12 partnerów, jest Uniwersytet w Glasgow.
  • Konkurs NCN SONATA 13: Katarzyna Szot-Karpińska, Nowe receptory wiążące C-reaktywne białko – wytwarzanie, charakterystyka i zastosowanie do rozróżniania infekcji wirusowych od bakteryjnych [I 2018]
  • Konkurs NCN SONATA BIS 7: Jan Paczesny, Modyfikacja stabilności wirionów- stabilizacja i dezaktywacja wirusów [I 2018]
  • Konkurs NCN HARMONIA 9: Jacek Waluk, Rzadkie formy tautomeryczne izomerów porfiryny [I 2018]
  • Konkurs Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2018: Evelin Witkowska [V 2018]
  • Konkurs NCN ETIUDA: Agata Kołodziejczyk, Kamila Łępicka, Witold Postek [VII 2018]
  Rok 2017
  • Konkurs NCN OPUS 13: Agnieszka Michota-Kamińska, Juan C. Colmenares, Yuriy Stepanenko, Rafał Szmigielski, Piyush Sindhu Sharma, Svyatoslav Kondrat [XI 2017]
  • Konkurs NCN OPUS 12: Piotr Pięta, Marcin Fiałkowski, Volodymyr Sashuk, Wojciech Nogala [V 2017]
  • Konkurs FNP FIRST TEAM: Jan Guzowski (New Applications of Droplet Microfluidics: from Bio-Mimetics to Tissue Engineering).
  • Konkurs NCN Maestro 8:Maciej Wojtkowski, Jacek Waluk, Robert Hołyst, łącznie 8,8 mln zł
  • Konkurs NCN Sonata Bis 6:Anna Ochab-Marcinek, Joanna Niedziółka-Jönsson, Piotr Zarzycki, Jan Guzowski, łącznie 4,8 mln zł
 • Rok 2016
  • Konkurs TEAM FNP:Janusz Lewiński ( Funkcjonalne Hybrydowe Materiały Nieorganiczno-Organiczne: FUNMAT-FACE)
  • Konkurs TEAM-TECH FNP:Piotr Garstecki (BacterOMIC - opracowanie systemów oferujących kompleksową diagnostykę lekowrażliwości bakterii)
  • W programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy MNiSW grant dla projektu IChF-u "Iskrzy na styku nauki",A.Kapuścińska-Bernatek i R.Luboradzki
  • Konkurs NCN Preludium 11: Ewelina Kuna, Evelin Witkowska, Magdalena Michalak, łącznie 0,3 mln zł
  • Konkurs NCN Opus 11: Tomasz Ratajczyk, Joanna Niedziółka-Jönsson, łącznie 1,5 mln zł
  • Konkurs NCN Sonata 11:Karol Makuch, 0,5 mln zł
  • IChF otrzymał grant (ponad 600 000 €) w ramach Horizon 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE). W ramach projektu finansowana jest wymiana badaczy między EU a krajami trzecimi. Projekt CONIN (Effects of confinement on inhomogeneous systems) przyznany został na 48 miesięcy i koordynowany będzie przez prof. Alinę Ciach. Uczestniczą w nim z jednej strony 3 instytucje UE (z Polski, Francji i Hiszpanii) i jedna z Ukrainy (kraj stowarzyszony) a z drugiej strony Argentyna i Białoruś.
  • Biuletyn MNiSW (23.06.2016) - zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN 2013-2015.
   W grupie nauk ścisłych i inżynierskich: IChF 4. miejsce w efektywności (43%) pozyskiwania grantów NCN - 26 na 60 wniosków; kwota przyznana 13 mln zł.
  • Grant Komisji Europejskiej w ramach konkursu COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes; jedna z Marie Sklodowska-Curie Actions) - utworzenie międzynarodowych (22 osoby), interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS" (akronim: NaMeS).
  • Granty NCN: J.Carlos Colmenares, Martin Niedziółka-Jönsson (Sonata Bis), łącznie 3,1 mln zł,Anna Maciołek (Harmonia), 0,4 mln zł.

Sukcesy doktorów, doktorantów i studentów


IChF na tle innych placówek naukowych
 • IChF w gronie 47 jednostek naukowych (spośród prawie 1000), które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię "A+"
 • IChF zajął pierwsze miejsce w edycji 2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN - PROPAN.
 • IChF w gronie pięciu najlepszych polskich instytutów naukowych wyróżnionych za aktywność w Programie Ramowym UE 'Horyzont 2020' - otrzymał nominację do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016. Nagroda ta przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych UE. Jest wyróżnieniem za aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Kryształowa Brukselka zostanie wręczona po raz siódmy. [V 2016]