Lista wybranych Zarządzeń Dyrektora IChF PAN
(wszystkie zarządzenia od roku 2005 są dostępne
dla zarejestrowanych pracowników Instytutu)

 
 • 42/2016 - z dnia 12.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia jednoznacznej formuły nazwy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, która obowiązkowo powinna być używana w pracach z afiliacją IChF PAN
 • 32/2016 - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie likwidacji Laboratoriów Specjalistycznych, powołania Laboratoriów Aparatury Specjalistycznej oraz określenia ich zadań
 • 31/2016 - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zasad oceny Zespołów Badawczych IChF
 • 30/2016 - z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Zakładów Naukowych i Zespołów Badawczych IChF
 • 29/2016 - z dnia 10.06.2016 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Naukowca w IChF
 • 28/2016 - z dnia 10.06.2016 r. w sprawie procedury regulujšcej sposób powoływania i funkcjonowanie Rzecznika Praw Naukowca w IChF
 • 26/2016 - z dnia 09.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Mobilność młodych badaczy IChF PAN”
 • 21/2016 - z dnia 12.05.2016 r. w sprawie podziału środków z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów na rok 2016
 • 20/2016 - z dnia 29.04.2016 r. w sprawie Komisji Stypendialnej w IChF
 • 8/2016 - z dnia 6.04.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego IChF PAN
 • 7/2016 - z dnia 22.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w IChF
 • 4/2016 - z dnia 2.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w "Warunkach i trybie rekrutacji na MSD w IChF PAN oraz zasadach powoływania Komisji Rekrutacyjnej"
 • 3/2016 - z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zgody na podjęcie przez pracownika naukowego Instytutu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza Instytutem lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • 38/2015 - z dnia 03.12.2015 r. w sprawie wydzielenia zakupów myszy komputerowych, klawiatur komputerowych, okablowania, pen drive, wiatraków (coolery), akumulatorów i baterii jako osobnej części zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • 37/2015 - z dnia 02.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla celów zaliczania do minimum kadrowego warunkującego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 • 36/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu Piotra Cwaliny na pełnomocnika Dyrektora do spraw własności intelektualnej.
 • 35/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu Aleksandry Kapuścińskiej-Bernatek na pełnomocnika Dyrektora do spraw projektu ERASMUS+.
 • 34/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu mgr Agnieszki Tadrzak na pełnomocnika Dyrektora do spraw finansowania badań i rozwoju.
 • 33/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu dr. Romana Luboradzkiego na pełnomocnika Dyrektora do spraw upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 • 32/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu prof. Jerzego Herbicha na pełnomocnika Dyrektora do spraw współpracy z UKSW.
 • 31/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu prof. Aleksandra Jabłońskiego na pełnomocnika do spraw organizacyjnych związanych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego do realizacji bieżących i przyszłych planów badawczych w IChF PAN.
 • 30/2015 - z dnia 24.11.2015 r. o powołaniu prof. Roberta Hołysta na pełnomocnika do spraw dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem.
 • 29/2105 - z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania ZD Chemipan IChF PAN
 • 25/2015 - z dnia 01.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Instytutu Chemii Fizycznej PAN
 • 16/2015 - z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałającej mobbingowi obowiązującej w IChF.
 • 14/2015 - z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia w IChF zasad realizacji zagranicznych wyjazdów kilku rodzajów
 • 13/2015 - z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia w IChF Regulamin zarządzania miejscami w hotelu doktoranckim IChF
 • 9/2015 - z dnia 29.04.2015 r. w sprawie Komisji Stypendialnej w IChF
 • 8/2015 - z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD w IChF
 • 7/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu "Młodzi badacze IChF PAN" w IChF
 • 5/2015 - z dnia 10.04.2015 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej
 • 2/2015 - z dnia 11.03.2015 r. w sprawie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w IChF
 • 20/2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w: "Warunkach i trybie rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz zasadach powoływania Komisji Rekrutacyjnej”
 • 19/2014 - z dnia 31.10.2014 r. dotyczące metali szlachetnych i ich stopów znajdujących się w IChF
 • 17/2014 - z dnia 18.09.2014 r. w sprawie zmiany składu zespołu socjalnego opiniującego wnioski pracowników Instytutu o przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego
 • 13/2014 - z dnia 24.06.2014 r. w sprawie zasad finansowania doktorantów w IChF
 • 12/2014 - z dnia 24.06.2014 r. w sprawie Regulaminu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IChF
 • 11/2014 - z dnia 20.05.2014 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w IChF
 • 10/2014 - z dnia 20.05.2014 r. w sprawie Komisji Stypendialnej w IChF
 • 8/2014 - z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych w IChF
 • 7/2014 - z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, z załącznikami
 • 5/2014 - z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia w IChF regulaminu, programu MSD, rekrutacji na MSD, efektów kształcenia w MSD
 • 1/2014 - z dnia 2 stycznia 2014 r. o powołaniu Laboratorium Specjalistycznego Analizy Chromatograficznej pod kierownictwem dr M.Asztemborskiej
 • 47/2013 - z dnia 31 grudnia 2013 r. o zmianie kierownika Laboratorium Specjalistycznego Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej: prof. J.Lipkowskiego zastępuje dr R.Luboradzki
 • 35/2013 - z dnia 03.10.2013 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD
 • 12/2013 - z dnai 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz o wysokości stypendiów i zapomogi w roku 2013.
 • 11/2013 - z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD
 • 61/2012 - z dnia 27.12. 2012 r. o zamknięciu Laboratorium Specjalistycznego Analizy Chromatograficznej
 • 28/2012 - z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
 • 22/2012 - z dnia 21.05.2012 r. w sprawie Regulaminu i Programu MSD w IChF
 • 12/2012 - z dnia 22.02.2012 r. w sprawie regulaminu, programu oraz rekrutacji MSD w IChF
 • 4/2012 - z dnia 2.01.2012 r. o powołaniu dr. Romana Luboradzkiego na pełnomocnika Dyrekcji ds. upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki
 • 55/2011 - z dnia 30.12.2011 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządku hotelowego w IChF
 • 50/2011 - z dnia 27.12.2011 r. o mianowaniu dr. Piotra Bernatowicza na stanowsiko kierownika Laboratorium Specjalistycznego Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do Badań Ciała Stałego
 • 49/2011 - z dnia 21.12.2011 r. o powołaniu Laboratorium Specjalistycznego o nazwie Laboratorium Specjalistyczne - Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni
 • 48/2011 - z dnia 21.12. 2011 r. o zamknięciu działalności Laboratorium Specjalistycznego - Spektroskopii Elektronowych
 • 47/2011 - z dnia 21.12. 2011 r. o zamknięciu działalności Laboratorium Specjalistycznego Fizykochemii Materiałów
 • 46/2011 - z dnia 21.12. 2011 o zamknięciu Zakładowego Ambulatorium Medycznego w IChF PAN
 • 45/2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie regulaminu pracy w IChF PAN
 • 38/2011 - z dnia 09.11.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
 • 37/2011 - z dnia 28.10.2011 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej
 • 32/2011 - z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagrodzeń Pracowników IChF
 • 29/2011 - z dnia 30.09.2011 r. - w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 €
 • 23/2011 - z dnia 12.09.2011 r. - w sprawie sposobu rozliczania kosztów ogólnych Instytutu
 • 16/2011 - z dnia 04.07.2011 r. - o warunkach współpracy z Pracownikami Naukowymi - Seniorami
 • 15/2011 - z dnia 25.05.2011 r. - w sprawie utworzenia zespołu o nazwie "B+R Zielona Chemia"
 • 14/2011 - z dnia 24.05.2011 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu lektoratów języków obcych prowadzonych w IChF PAN
 • 10/2011 - z dnia 27.04.2011 r. zmieniające Zarz. 38/2010 z dnia 27.12.2010 r. wprowadzające Regulamin Wynagradzania Pracowników IChF PAN - zał 9 - Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników realizujących zadania w ramach projektów finansowanych przez MNiSW, UE oraz inne instytucje krajowe lub zagraniczne
 • 32/10 z dnia 16.11.2010 r. o powołaniu z dniem 1 stycznia 2011 r. Grupy Badawczej "Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne" pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Tkacza,
 • 27/10 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zarządzania własnością przemysłową w IChF PAN
 • 19/10 z dnia 9.06.2010 r. w sprawie kosztów podróży osób realizujących programy badawcze
 • 18/10 z dnia 9.06.2010 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz zasad rozliczania płatności dokonanych przy ich wykorzystaniu
 • 14/10 z dnia 30.04.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Premiowania Pracowników ZD CHEMIPAN
 • 13/10 z dnia 16.04.2010 r. o powołaniu z dniem 1 maja 2010 r. Grupy Badawczej "Fizykochemia Układów Złożonych" pod kierunkiem doc. dr hab. Wojciecha Góździa
 • 9/10 z dnia 5.03.2010 r. o powołaniu Laboratorium Specjalistycznego o nazwie Laboratorium Specjalistyczne - Centrum Laserowe z kierownikiem prof. dr hab. Czesławem Radzewiczem
 • 7/10 z dnia 22.02.2010 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 €
 • 4/10 z dnia 05.02.01.2010 r. o powołaniu dr. hab. inż. Pawła Gierycza na stanowisko kierownika Laboratorium Specjalistycznego Kalorymetrii
 • 01/10 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie opisywania pod względem merytorycznym dokumentów finansowych w IChF
 • 35/09 z dnia 31.12. 2009 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania świadczeń przysługujących pracownikowi zagranicznej jednostce naukowej przebywającemu w Polsce w ramach współpracy naukowej IChF PAN z zagranicą
 • 19/09 z dnia 11.09.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Premiowania Pracowników
 • 15/09 z dnia 14.07.2009 r. o warunkach współpracy z Profesorami Seniorami
 • 1/09 z dnia 21.01.2009 r. o powołaniu dr. Romana Luboradzkiego na pełnomocnika Dyrekcji do spraw upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki
 • 37/08 z dnia 15.12.2008 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników realizujących zadania w ramach projektów badawczych
 • 36/08 z dnia 5.12.2008 r. w sprawie powołania Grupy Badawczej Fotoelektroniki Organicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Pietraszkiewicza
 • 32/08 z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zasad oceny dorobku publikacyjnego pracowników
 • 31/08 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie powołania Grupy Badawczej Struktury i Zastosowań Nanokryształów i Nanoproszków, pod kierunkiem doc. dr. hab. Zbigniewa Kaszkura.
 • 26/08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie powołania Grupy Badawczej Organizacja i Synteza Nanocząstek, pod kierunkiem doc. dr. hab. Marcina Fiałkowskiego.
 • 25/08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie powołania Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów, pod kier. doc. dr hab. Piotra Garsteckiego.
 • 21/08 z dnia 17.07.2008 r. o wprowadzeniu Instrukcji w sprawie likwidacji środków trwałych lub materiałów będących własnością Instytutu
 • 20/08 z dnia 2.07.2008 r. w sprawie zasad oceny dorobku publikacyjnego pracowników naukowych, zasad finansowania działalności zakładów naukowych oraz zasad finansowania doktorantów i przyjmowania stażystów
 • 16/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania, powoływania i zmian w strukturze laboratoriów specjalistycznych.
 • 14/08 z dnia 21.05.2008 r.: zatwierdzony Regulamin Konkursu przeprowadzanego przy zatrudnianiu na stanowiskach asystenta i adiunkta w IChF.
 • 13/08 z dnia 21.05. 2008 r.: Z dniem 1 czerwca 2008 r. doc. dr hab. Jerzy Sepioł kierownikiem Laboratorium Specjalistycznego Wiązek Molekularnych na miejsce prof. dr. hab. Czesława Radzewicza.
 • 11/08 z dnia 17.04.2008 w sprawie powołania komisji d.s. likwidacji środków trwałych i innych materiałów będących własnością Instytutu.
 • 5/08 z dnia 22.01.2008 r. w sprawie powołania Grupy Badawczej Krystalochemii Związków Inkluzyjnych pod kierunkiem doc. dr hab. K. Suwińskiej.
 • 3/08 z dnia 16.01.2008 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
 • 23/07 z dnia 5.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji BHP.
 • 14/07 z dnia 22.06.2007 r. w sprawie ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze.
 • 13/07 z dnia 22.06.2007 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Instytutu odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
 • 12/07 z dnia 19.06.2007 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania preferencji, płatnych z funduszy ogólnych Instytutu, pracownikom naukowym i studentom zatrudnionym w Instytucie.
 • 2/07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego.
 • 19/06 z dnia 3.11.2006 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (200 zł).
 • 3/06 z dnia 23.02.2006 w sprawie regulaminu pracy w IChF.
 • 1/06 z dnia 16.01.2006 w sprawie regulaminu użytkowania wspólnej sieci komputerowej IChF i IChO.
 • 14/05 z dnia 13.09.2005 w sprawie ewidencji komputerów i oprogramowania komputerowego.
 • 3/05 z dnia 15.03.2005 w sprawie Komisji Bibliotecznej w ICHF i IChO PAN.
 • 2/04 z dnia 22.03.2004 dot. dofinansowania kosztów materiałowych doświadczalnych prac doktorskich do 3000 zł.