MSD Home
Otrzymane stopnie i tytuły naukowe
Aktualne recenzje

Prace doktorskie

Od roku 2003 stopień doktorski w IChF uzyskało:
17 obywateli Ukrainy, 5 Rosji, 3 Etiopii, 2 Iranu i po jednym Japonii, Indii, Białorusi, Słowacji i Wietnamu.
[stan na dzień 22 IX 2016]

 

  patrz nowa strona