Rada Naukowa IChF PAN w kadencji 2015-2018
Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2018 r.Wnioski wymagające zaopiniowania, bądź rozpatrzenia przez Radę Naukową
należy zgłaszać co najmniej 10 dni (roboczych) przed posiedzeniem

Informacje z posiedzeń
dostęp do informacji tylko dla uprawnionych, zarejestrowanych użytkowników

Komisje Rady Naukowej

Decyzją Rady Naukowej

na posiedzeniu w dniu 9 października 2017 r.

stopień naukowy
doktora  
w dziedzinie nauk chemicznych
w dyscyplinie chemia
otrzymali:

Zofia Iskierko
Urszula Szczepaniak1. Prof. dr hab. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski,                                                        zastępca przewodniczącego RN
2. Prof. dr hab. Małgorzata Borówko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
3. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
4. Prof. dr hab. Alina Ciach, Instytut Chemii Fizycznej PAN
5. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
6. Dr hab. Marcin Fiałkowski, prof. nadzw. IChF PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN
7. Prof. dr hab. Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN
8. Prof. dr hab. Jerzy Górecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN
9. Dr hab. Wojciech Góźdź, prof. nadzw., Instytut Chemii Fizycznej PAN
10. Prof. dr Zbigniew R. Grabowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
11. Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nadzw., Instytut Chemii Fizycznej PAN
12. Prof. dr hab. Jerzy Herbich, Instytut Chemii Fizycznej PAN,                                              sekretarz RN
13. Prof. dr hab. Robert Hołyst, Instytut Chemii Fizycznej PAN
14. Mgr inż. Zofia Iskierko
15. Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński, Instytut Chemii Fizycznej PAN,                         przewodniczący RN
16. Prof. dr hab. Sławomir Jarosz
17. Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, Uniwersytet Warszawski
18. Dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. nadzw., Instytut Chemii Fizycznej PAN
19. Prof. dr hab. Janusz Jurczak,                                                                                                      zastępca przewodniczącego RN
20. Prof. dr hab. Zbigniew Karpiński, Instytut Chemii Fizycznej PAN
21. Dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. nadzw., Instytut Chemii Fizycznej PAN
22. Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
23. Prof. dr hab. Robert Kołos, Instytut Chemii Fizycznej PAN
24. Prof. dr hab. Bogdan Kowalski
25. Prof. dr hab. Jacek Kossut,  Instytut Fizyki PAN
26. Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner, Instytut Chemii Fizycznej PAN
27. Prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski
28. Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza
29. Prof. dr hab. Marek Napiórkowski,  Uniwersytet Warszawski
30. Dr hab. inż.  Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. nadzw., Instytut Chemii Fizycznej PAN
31. Dr hab. Robert Nowakowski, prof. nadzw.,  Instytut Chemii Fizycznej PAN
32. Prof. dr hab. Marcin Opałło, Instytut Chemii Fizycznej PAN
33. Dr Piotr Pięta, Instytut Chemii Fizycznej PAN
34. Prof. dr hab. Andrzej Poniewierski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
35. Prof. dr hab. Adam Proń, Politechnika Warszawska
36. Prof. dr hab. Joanna Sadlej, Uniwersytet Warszawski
37. Prof. dr hab. Leszek Sirko
38. Dr Katarzyna Szot-Karpińska, Instytut Chemii Fizycznej PAN
39. Prof. dr hab. Marek Tkacz, Instytut Chemii Fizycznej PAN
40. Prof. dr hab. Jacek Waluk,  Instytut Chemii Fizycznej PAN
41. Prof. dr hab. Małgorzata Witko, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
42. Dr inż. Emilia Witkowska-Nery, Instytut Chemii Fizycznej PAN
43. Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
26 lutego,
16 kwietnia,
18 czerwca,
8 października,
10 grudnia.