Dobre praktyki naukowe są ściśle związane z fundamentalnymi zasadami rzetelności badań naukowych. Komisja do spraw etyki w nauce PAN opracowała Kodeks etyki pracownika naukowego, do którego lektury zachęcamy.

Jednocześnie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki opracowało Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania się o fundusze na badania obowiązujący każdego naukowca wnioskującego o grant NCN.