Studia
  doktoranckie
  UKSW  Szkoła
  Nauk Ścisłych
  Lista
  prac doktorskich
 

Oksana Danylyuk
"Solid-state complexes of water-soluble calixarenes
with biorelevant molecules"

Promotor: dr hab. Kinga Suwińska

Recenzenci:

  • doc. dr hab. Zofia Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN)
  • prof. dr hab. Maria Gdaniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
Praca wykonana w ramach Miedzynarodowych Studiow Doktoranckich w IChF PAN w Zakladzie Fizykochemii Kompleksow Supramolekularnych w latach 2003-2007.

Streszczenie (ang) (PDF)
Pełna wersja (ang) (PDF, 4.4 MB)

 

 Skorowidz 

 Strona główna 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster