Zamawianie biletów na wyjazdy służbowe, krajowe i zagraniczne

Bilety p. Anna Garwolińska (pokój 27 tel. 3141, agarwolinska@).
W przypadku jej nieobecności bilety można zamawiać bezpośrednio w firmie

Business Travel Club sp. z o.o.
ul. Kopernika 30,
00-336 Warszawa

Tel. 22 620 74 90
Fax 22 620 83 98

pod warunkiem wysłania e-maila z adresu Instytutu.

Zamówienia na bilety lotnicze i kolejowe przymuje tam:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
p. Wioletta Chochorowska (wchochorowska@btclub.com.pl, tel. 0-22 620 74 90)
lub w razie jej nieobecności:
p. Urszula Bujnowska (ubujnowska@btclub.com.pl, tel. j.w.)

Wizami zajmuje się p. Tomasz Potrzebowski, tel. kom. 503 036 115.