Grupowe ubezpieczenie pracowników IChF PAN

- zakres i wysokość świadczeń dla pracowników
- kontynuacja programu po odejściu z pracy
- informacje