Regulamin zakupów materiałów i usług

Regulamin obowiązujący od 25 V 2020 r.

Formularze

uwaga:
  • Gdy zakup jest dokonywany w ramach podpisanych wcześniej przez Instytut umów na dostawę określonych towarów lub usług, składanie przez pracownika Zapotrzebowania nie jest wymagane.