Zakupy sprzętu komputerowego

Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dot. udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych
Informacje i formularze dotyczące przetargu na sprzęt komputerowy