Społeczny Inspektor Pracy w IChF PAN

Bogusław Mierzwa (tel. 3284, 3417)
uprawnienia SIP