IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego

GRANT INFO

Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2017
>>> fotogaleria    >>>film
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
Joanna Niedziółka-Jönsson laureatką nagrody II stopnia
w Konkursie
Warszawskiego Oddziału PTChem
o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
Mikrofluidyka: Leki, perfumy i... astronauci skorzystają z fotoreaktorów jak włos
Urządzenia wielkości smartfona zdolne przy udziale światła słonecznego oczyszczać wodę dla jednej osoby, biurkowe moduły produkujące z chemicznych odpadów cenne substancje dla farmacji. Budowa tak nowatorskich przyrządów, dostarczających produkt nie porcjami, lecz w sposób ciągły, staje się możliwa dzięki ultradźwiękowej technologii nanoszenia warstw ditlenku tytanu na wewnętrzne ścianki rurek o średnicach liczonych zaledwie w mikrometrach.
PAP

Urząd Patentowy RP przyznał IChF patent na wynalazek "Sposób wykrywania powstawania kompleksów pomiędzy makromolekułą a ligandem"
Twórcy:  Aldona Jelińska (z d. Majcher), Anna Zagożdżon (z d. Lewandrowska), Robert Hołyst
Urząd Patentowy RP przyznał IChF i Instytutowi Fizyki PAN patent na wynalazek "Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma"
Twórcy:  Elżbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota - Kamińska
Urząd Patentowy RP przyznał IChF i Politechnice Warszawskiej  patent na wynalazek "Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku i ich zastosowanie".
Twórcy:  Piotr Krupiński, Arkadiusz Kornowicz, Janusz Lewiński
Doktoranci wybrali najlepsze uczelnie i instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce w edycji '2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN

IChF na Targach w Hanowerze:
* Ultrafast laser
* Mechanosynthesis of halide
perovskites for photovoltaics

* Quantum Dots
Konkurs Młodzi badacze IChF
wyniki I tury
wyniki II tury
Nature. Chem. [IF=25.9] A.Kubas, i in, "Mechanism of O-2 diffusion and reduction in FeFe hydrogenases", 2017, 9 (1), 88-95, DOI:10.1038/NCHEM.2592
8th International Workshop on Surface Modification for
Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS'2017
Date: 3-7 November 2017
The Workshop will be focused on the art of both chemical
and non-chemical modification of solid transducer
surfaces, novel methods of surface examination as well
as recognition activity of the resulting bio- and
chemosensors toward target analytes. The workshop is
dedicated to young researchers. Tutorial lectures of
renowned senior scientists, keynote lectures of top
scientists in the field and broad discussion will allow
these researchers to improve their knowledge on
fundamentals and applications of sensors and sensing.
Location: Zelechow Palace Hotel, Marszalka J. Pilsudskiego 36,
08-430 Zelechow, Poland.
Contact: Wlodzimierz Kutner
Pierwszy spin-off PAN - Scope Fluidics - debiutuje na parkiecie
J. Am. Chem. Soc. [IF=13.8] M.Koch, Matthias; S.Gawinkowski, J.Waluk, i in., "Direct Observation of Double Hydrogen Transfer via Quantum Tunneling in a Single Porphycene Molecule on a Ag(110) Surface", 2017, 139 (36), 12681-12687, DOI: 10.1021/jacs.7b06905
Chem. Revs, [IF=47,9] D.Prochowicz; A.Kornowicz; J.Lewinski, "Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science", 2017, 117 (22), 13461-13501
DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00231
IChF PAN w gronie 47 jednostek naukowych (spośród prawie 1000),
które w wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 otrzymały kategorię "A+"
Superrozdzielcze podglądanie reakcji chemicznych
Naukowcy z IChF zademonstrowali, jak za pomocą jednej z superrozdzielczych technik mikroskopowych śledzić reakcje chemiczne przebiegające w bardzo małych objętościach. Opracowana przez warszawskich fizyków metoda analizy jako pierwsza daje potencjalną możliwość obserwowania reakcji zachodzących nie tylko wewnątrz żywych komórek, ale nawet w ich poszczególnych organellach, takich jak jądra komórkowe.
PAP
iENA 2017
International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" Nuremberg
Srebrny medal
'Method of determination of diesel oil and gasoline aging level and its application to quality estimation of the fuels'
P.Bocian, K.Noworyta,
P.Bukrejewski, K.Biernat
The Dream Chemistry Award goes to Dr. Jessica R. Kramer
for a project focusing on new perspectives for cancer treatment
 
J. Am. Chem. Soc. [IF=13.8] D.Kubicki, D.Prochowicz, Daniel, i in.., "Cation Dynamics in Mixed-Cation (MA)x(FA)1-xPbI3 Hybrid Perovskites from Solid-State NMR", 2017, 139 (29), 10055-10061, DOI: 10.1021/jacs.7b04930
 
List intencyjny stworzenia  Szkoły Doktorskiej
Otwarty konkurs ofert na wyprodukowanie krótkiego filmu promującego
Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych

Konkurs ofert na dostawę spersonalizowanych materiałów reklamowych