Dla kogo studia?
Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.
Przyjęcie na Studia uzależnione jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje, w zależności od profilu wykształcenia osoby kandydującej, podstawy chemii lub fizyki na poziomie magisterskim. Sprawdzana jest również znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym prezentację dotychczasowych dokonań naukowych kandydata.


Jakie to studia?
Studia trwają cztery lata. Program studiów oraz zasady przyznawania stypendiów są zgodne z wytycznymi MNiSW. Instytut dysponuje przystępnymi finansowo miejscami w hotelu doktoranta.Co potem?
Najlepsi absolwenci MSD są kierowani na zagraniczne staże podoktorskie a po powrocie mogą być w pierwszej kolejności zatrudnieni w IChF PAN.
wysoki poziom naukowy badań
nowoczesną aparaturę badawczą i bazę komputerową
współpracę naukową z renomowanymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i w Europie, USA i Japonii
krajowe i zagraniczne staże naukowo-badawcze w ramach MSD
możliwość zdobycia pewnego doświadczenia w dydaktyce
częste kontakty z opiekunem naukowym
przyjazną i życzliwą atmosferę.
Oferujemy:
nanotechnologii i nowych materiałów
fotochemii, fotofizyki i spektroskopii molekularnej
fizykochemii powierzchni i granicy faz, ciała stałego, miękkiej materii oraz kompleksów supramolekularnych
kinetyki chemicznej i katalizy
termodynamiki i mechaniki statystycznej
chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej
elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją
syntezy nowych materiałów
chemii środowiska
astrochemii.
Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych z pogranicza fizyki i chemii w zakresie m.in.:
STUDIA DOKTORSKIE
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem IChF PAN, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł.
>>> Godziny pracy Sekretariatu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich
Instytut Chemii Fizycznej PAN zajął pierwsze miejsce
w edycji '2016 konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN
NOWI KANDYDACI
Nowa strona IChF