AUTHOR  INDEX – VOLUME 74 (2000)

A

Adamus B., 1197

Aghabozorg H., 837

Akinchan N.T., 1221

Akinchan R., 1221

Alves V.A., 421

Aly S.A., 919

Amer A.M., 681

Antoszczyszyn M., 737

Anulewicz-Ostrowska R., 823

Apostoluk W., 321

Asker S., 681

Aswar A.S., 469

Attia I.A.G., 681

Ayad M.I., 919

B

B¹kowska-Janiszewska J., 777, 1079

Balch A.L., 1

Baltrunas G., 1731

Banaœ B., 1411

Banaszek A., 1275

Baranowski B., 1463

Barañski A., 767

Barczyñski P., 1149

Barszcz B., 281

Bartczak T.J., 191, 265

Bartoszak-Adamska E., 393

Barwio³ek M., 595

Barysz M., 1329

Bauer S.M., 1645

Baumann E., 141

Be³¿ecki Cz., 1243

Bieg T., 737, 1197

Bielecki S., 749

Biju M.D., 509

Bila E.E., 1567

B³a¿ejowski J., 67, 1299

Boczoñ W³., 1249

Bodalski R., 1123

Bogusiak J., 503

Boodts J.F.C., 421

Borowiak T., 1781

Bredenkamp M.W., 1589

Brzyska W., 45, 1201

Bu W.M., 285

Buschmann H.J., 61

Buszek K.R., 1645

C

Cebrat M., 955

Chat³as J., 1041

Chen Xu, 889

Chen Y.Z., 1191

Cheng P., 729, 1651

Chlebicki J., 79

Chmielewski M., 51, 1243

Chykhrij S.I., 39

Cieœlak-Golonka M., 291

Ciunik Z., 673

Costa D.A., 1

Cserny I., 847

Cukurovali A., 147

Cyrañski M.K., 207, 477

Cysewski P., 245

Czakis-Sulikowska D., 131, 607

Czurak W., 191, 265

D

Daghighi-Asli M., 837

Dalmata G., 1769

Danikiewicz W., 483

Danilczuk E., 181, 1041

Danilov V.I., 1311

da Silva L.A., 421

Daszkiewicz M., 291

Daujotis V., 559

Dega-Szafran Z., 1149

Demchyna R.O., 39

Deñca A., 871

Deng L.Y., 1211

Dera P., 1637

d’Itri J.L., 1421

Dobrowolski J.Cz., 1755

Dobrzañska L., 199, 1017

Dodziuk H., 997

Dolata M., 1625

Dresler R., 1581

Dro¿d¿ewski P.M., 1221

Du J.Y., 889

Duda L.L., 321

Dudek W., 1201

Dulewicz E., 1149

Duus F., 409

Dziêgielewski J.O., 191, 265

Dziembowska T., 1441

E

El-Bindary A.A., 239, 615, 621, 1047

El-Din Abd El-Fattah M., 1675

El-Din Salem E., 1675

El-Mobayed M., 681

El-Saied F.A., 919

El-Sonbati A.Z., 239, 615, 621, 1047

F

Fang R.B., 1797

Fedorchuk A.A., 741, 745

Figlerowicz M., 393

Filinchuk Ya.E., 385, 927

Florea S., 585, 589

Fortuna W., 219, 979, 1129

Furman B., 51

G

Gajda T., 1385

Ganjali M.R., 837, 1389

Ganuschak M.I., 1567

Gao E.Q., 137, 867

Gatner K., 573

Gdaniec M., 1011

Gliñski M., 1207, 1793

G³oœnicka R., 1085

G³owacka J., 1341

G³owiak T., 1023

Go³êbiewski W.M., 759

Goliñski A., 895

Gontarz Z., 1479

Goslar J., 1321

Grech E., 717

Grodzicki A., 199, 1017

Grymel M., 1197

Grzelakowska A., 181

Gustafsson T., 393

H

Hansen P.E., 409

Hashemi O.R., 1389

Hassan H.H.A.M., 1589

Hassanein A.M., 903

Hazard R., 1177

He H.X., 1499

Heimgartner H., 1503

Hives J., 549, 1003

Huang X.X., 639

I

Insiñska M., 659

Ishwar Bhat K., 793

Issa R.M., 919

J

Jab³oñski A., 847, 1533

Jab³oñski J., 1399

Jackowski K., 567

Jagodziñski T.S., 409, 483, 1101

Jamróz M.H., 1755

Jamrozik J., 1363

Janczak J., 157

Janusz M., 219, 979, 1129

Janusz W., 1399

Jarosz S., 1115

Jaskólski M., 393

Jasiczak J., 1259

Jedynak A., 1803

Jezierska J., 291

Jia H.Q., 275

Jiang Z.H., 137, 285, 867, 1035, 1651, 1797

Jiricek P., 847

Joñczyk A., 985

Jones P.G., 649, 965

Joñska-Muteba E., 1259

JóŸwiak L., 67, 1299

Jurczak J., 701

Juszczuk C., 985

Jyothi T.M., 509, 801

K

Kaczmarek B., 885

Kaczmarek £., 1599

Kaliszczak W., 1201

Ka³u¿a Z., 51

Ka³u¿na-Czapliñska J., 131

Kamieñska-Trela K., 1599

Kanclerz K., 871

Kang B.S., 1211

Kania L., 1599

Karawajczyk B., 1085

Karolak-Wojciechowska J., 125

Karpiñski Z., 1421

Katrusiak A., 1637

Kawczyñski A.L., 1625

Kera H.M., 239

Khoshdan N., 1389

Kirszensztejn P., 1755

Kisiel W., 153, 281

Kisza A., 549, 1003

Klaudel L., 1091

Klenina O.V., 1299

Klugmann K., 1085

Kobal I., 707, 1427, 1743

Koleva V., 823

Ko³odziej B., 349

Ko³os R., 1723

Konstañski Z., 1375

Kopacz M., 303

Korohoda M.J., 751

Korolkiewicz R., 1375

Koroniak H., 1031

Korybut-Daszkiewicz B., 813

Kosiñski A., 847

Kosturkiewicz Z., 1031

Koszuk J., 1123

Koval’chuk E.P., 67, 1299

Kovalyshyn Ya.S., 1299

Kövér L., 847

Kowalczyk Z., 1473, 1803

Koziara A., 1385

Kozio³ B., 1249

Koz³owska Z.E., 67

KoŸmiñski W., 1185

Krawczyk H., 1123

Krawczyk M., 847

Kriza A., 585

Król-Starzomska I., 1441

Krompiec S., 737, 1197

Krukowski M., 1473

Krutošiková A., 207

Krygowski T.M., 207

Kubicki M., 1781

Kucharski R., 1479

Kula A., 45

Kulczyk-Stañko M., 1201

Kunikowska D., 1085

Kupryszewski G., 219, 979, 1129

Kurzak K., 331

Kuœ P., 649, 965

Kusz J., 265

Kuz’ma Yu.B., 39, 163

KuŸnik N., 1197

Kwiecieñ H., 141

L

Leciejewicz J., 877

Lenarcik I., 1473

Leovac V.M., 945

Leœ A., 1311

Lesiak B., 847

Li D.M., 275, 581

Li Y.T., 173, 361, 369, 377, 631, 1055, 1063,

              1071,1655

Liao D.Z., 137, 285, 867, 1035, 1651, 1797

Liao Z.X., 1191

Liberek B., 989

Lin M., 581

Lin Q., 639

Lin Y.H., 275

Lisowski J., 219, 979, 1129

Lisowski M., 955

Liu G.F., 581

Liu H.Q., 1211

Liu L.D., 729, 733

Liu X., 1651

Liu Z.F., 1499

Liu Z.L., 1797

Liwo A., 1091

Lu J.J., 599, 733

Lu Z.L., 1211

Luboch E., 1491

Lukin O., 997

Lundén A., 1463

£opusiñski A., 785

£ysek R., 51

M

Ma X.Y., 1191

Machura B., 191, 265

Maciejewska D., 823

Maækiewicz Z., 1085

Mahale R.G., 469

Maj K., 429

Majnusz J., 1197

Makode J.T., 469

M¹kosza M., 1355

Malczewska A., 1321

Ma³ecki J., 191

Malinowska A., 607

Malinowska E., 701

Manimekalai A., 1685

Markowicz S.W., 125

Maselko J., 311

Matraszek J., 477

Matschay A., 1707

Meghea A., 585

Mel’nyk O.P., 385

Michalik J., 813

Michalska M., 181

Mieczkowski J., 477

Miecznikowska H., 219, 979, 1129

Miêdzybrodzki R., 219, 979, 1129

Mielniczak G., 785

Milewska M.J., 447, 1011

Minic D.M., 945

Mirajkar S.P., 801

Mlostoñ G., 1503

Mockus Z., 1665

Modzelewska A., 1031

Moghimi A., 837

Mokra I.R., 745

Moneim M.A., 1675

Mrowiec-Bia³oñ J., 539

Mu L.J., 639

Mubeen Taj, 1685

Mutihac L., 61

Myakush O.R., 741

Mykhalenko S.I., 163

Mys’kiv M.G., 385, 927

N

Naeimi H., 231

Napieraj A., 1385

Nasiadko M., 1041

Nawrot J., 673

Neumann R., 409

Nieszporek J., 1769

Nieszporek K., 519

Norkus E., 1231

Nosal-Wierciñska A., 1201

Nowak D., 303

O

Obeid N., 1609

Obushak M.D., 1567

Ogrinc N., 707, 1427, 1743

Olejniczak T., 673

Olejnik M., 483

Oleksyn B.J., 751

Olovsson I., 393

Orabi A.S., 1675

Ostaszewski R., 701

Ostrowski A., 1479

Ostrowski S., 1355

P

Pak Y.S., 275

Papiernik-Zieliñska H., 707, 1143, 1427, 1743

Parsa F., 837

Pastuch G., 227

Pauliukaite R., 1231

Pautieniene V., 1665

Paw³owski L., 603

Petryna M., 1149

Perez-Medina F.L., 687

Pielaszek J., 1803

Pietrzycki W., 89

Pisarska-Piesse B., 1479

Plaušinaitis D., 559

Po³oñski T., 1011

Pourghobadi Z., 837

PoŸniak R., 79

Przystajko W., 1321

Ptasiewicz-B¹k H., 877

Q

Qu J.F., 599

R

Raczyñska E.D., 1283

Radwañska-Doczekalska J., 607

Rak J., 1299

Rao B.S., 509, 801

Raróg W., 1473

Raudonis R., 559

Reiss A., 585, 589

Rekowski P., 1375

Reszka M., 1399

Rodziewicz-Motowid³o S., 1091, 1129

Rolka K., 1091, 1129

Rospenk M., 1441

Rozovskis G., 1665

Rozp³och F., 199, 909, 1017

Rozwadowski Z., 1441

Ruczyñski J., 1375

Rudorf W.D., 589

Rybka K., 219

S

Saba J., 1769

Sabapathy Mohan R.T., 1685

Sadeghi S., 231

Sad³o J., 813

Santiuste J.M., 257

Sarbak Z., 439

Satyanarayana D., 793

Schollmeyer E., 61

Œcianowski J., 777, 1079

Seiyed Sajjadi S.A., 1389

Sentek J., 1473, 1803

Senthilvadivu B., 1685

Seyyed-Majidi F., 837

Shamsipur M., 231, 837

Shang S.C., 599, 733

Sharghi H., 231

Shen H.Y., 1035

Sherigara B.S., 793

Shi H.Q., 889

Shi J.M., 599, 723, 733, 1789

Shi Z.X., 1191

Shoair A.F., 1047

Shu C.Y., 729, 733

Siedlecka R., 1369

Siemion I.Z., 955

Sieñko D., 1769

Sikder A.K., 1697

Sikder N., 1697

Sikora D., 1385

Simonov Yu.A., 1491

Skalski B., 659

Skar¿ewski J., 1369

Skulski L., 1609

Skupiñski W., 1349, 1755

Skwarski D., 1707

Sleziak R., 207

Œiwiñski J., 751

Smiatacz Z., 989

Smiataczowa K., 429

Smoczyñski L., 1617

Smolik M., 1447

Sobiak S., 1707

Song Y.J., 275

Soroka J.A., 687

Soroka K.B., 687

Soœnicki J.G., 409, 483, 1101

Sovilj S.P., 945

Spies H.S., 1589

Sprycha R., 1399

Sreekumar K., 509, 801

Staszak Z., 291

Stawiñska J., 291

Stojakowska A., 153

Sto³ecki K., 1803

Su C.Y., 1211

Subrahmanyam E.V.S., 793

Subramani K., 1685

Sugunan S., 509, 801

Sun B.W., 1797

Surdykowski A., 595

Suwiñski J., 1177, 1575, 1781

Szady-Che³mieniecka A., 717

Szafran M., 1149

Szafrañski M., 1637

Szczepek W.J., 1341

Szczêsna B., 495

Szczypa J., 1399

Szeja W., 227

Szewczyk K., 1115, 1275

Szlachcic P., 1363

Sz³yk E., 595, 895, 909

Szneler E., 281

Szulbiñski W.S., 109, 1163

Szyk A., 1375

Szymanek P., 985

Szymaniec S., 219, 979, 1129

Szymañska I., 909

T

Talawar M.B., 801

Tallec A., 1177

Tang J.K., 137, 1651

Taraszewska J., 813

Thomas M., 509

Thonstad J., 549, 1003

T³acza³a T., 321

Tokajchuk Ya.O., 745

Tong Y.X., 1211

Tóth J., 847

U

Urbala M., 737

Urbañczyk-Lipkowska Z., 495

Uzarewicz A., 777, 1079, 1581

V

Varga D., 847

Vuèkovic G., 945

W

Wachowski L., 1755

Wagner P., 1177, 1575, 1781

Wang G.L., 1035

Wang H.D., 1655

Wang H.M., 1651

Wang L.F., 639

Wang M.R., 729

Wang R.Z., 275

Wang W.Z., 1035

Warczewski J., 265

Wawer I., 823

Wawrzeñczyk C., 675

Wego A., 61

Wenska G., 659

Weso³owska A., 409, 1101

Wiêcek B., 1713

Wielogórska E., 567

Wiewiórowski M., 393

Wilkowska E., 759

Winkler K., 1

Wirkus-Romanowska I., 219, 979, 1129

Wiœniewski M.Z., 1023

Wojciechowska M., 1321

Wolski R., 1793

WoŸniak K., 717

Wróblewski W., 701

Wrona P.K., 1341

Wrzeszcz G., 199, 909, 1017

Wu C.J., 599, 729, 1789

X

Xiao W., 1211

Xing Y., 275

Xing Y.H., 275

Xu J.Q., 275, 1789

Xu Q.H., 581

Y

Yan S.P., 137, 285, 867, 1035, 1651

Yilmaz I., 147

Yan C.W., 173, 361, 369, 377, 631, 1055, 1063,1071,

                  1655

Yang G.Y., 275

Yang G.M., 867

Younes R.M., 1047

Yun S.P., 1797

Z

Zab³ocka A., 219, 979, 1129

Zalewski R.I., 1259

Zavodnik V.E., 1491

Zawadzki H.J., 935

Zawadzki J., 1349, 1755

Zemek J., 847

Zeng Q.X., 275

Zeng X.C., 173, 361, 369, 377, 631, 1055, 1063

¯es³awska E., 751

Zhang B., 581

Zhang H., 1499

Zhang H.P., 733

Zhang Q., 639

Zhang Z.D., 599

Zhao Q.H., 285, 1797

Zhao Z.X., 581

Ziêba-Mizga³a A., 573

Zieliñska A., 707, 1143, 1427, 1435, 1743, 1751

Zieliñski J., 1473

Zieliñski M. (UAM Poznañ), 1321

Zieliñski M. (UJ Krakow), 707, 1143, 1427, 1435,

               1743, 1751

Zommer L., 847

Zwierzak A., 1385