Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
15 V 2018
15 VI 2018
31 VII 2018
Post-doctoral researcher -  IMCUSTOMEYE project
IMCUSTOMEYE project will contribute to more effective, customised treatment of eye
diseases and to reinforce industrial leadership in the area of diagnostic imaging in
ophthalmology.
15 V 2018
14 VI 2018
14 VII 2018
Konkurs na stanowisko asystenta w Zespole 12 Zakładu III
Badania naukowe, w których Kandydat (z doktoratem) miałby uczestniczyć: Synteza
i charakterystyka cienkich wolnostojących błon nanokompozytowych.
10 V 2018
15 VI 2018
 
Post-doctoral researcher.
The aim of this project is to develop a novel, portable device (FORMI) based on
surface-enhanced Raman scattering (SERS)-active nanostructures and microfluidics
for sensitive, simple, quick and on-site detection of pathogenic bacteria from clinical
and environmental samples.
27 IV 2018
15 VI 2018
22 VI 2018
Open competition for the position of postdoc in the Department of Photochemistry
and Spectroscopy.
18 IV 2018
15 V
31 V 2018
A 2-year NCN funded post-doc position with a competitive salary in the Department
for Complex Systems. The project deals with computational (and partially
experimental) studies of diffusion in a crowded cell-like environment. Experience in
molecular simulations and/or microfluidic measurements is desirable.
9 III 2018
1 VI 2018
 
Post Doc (1 etat)
The proposed project focuses on development of a toolkit for modulation of stability of
virions using bacteriophages as model viruses. There is a need to unravel, understand
and describe in quantitative manner how various factors influence viruses. We will
focus on building the model of interactions between phage virions and electromagnetic
field (Task 1) and on chemical reactions between designed linkers and proteins
forming capsids (Task 2). Gained knowledge might be of interest also for other fields.
Postdoc will be recruited to develop the physical understanding of the observed effect
and boost optimization of the process. The successful applicant will need to perform
experiments both in silico (where his or her role should be dominant) and in vitro or in
vivo (with assistance). It will be also expected that the successful candidate
will be able to build and program designed electronic circuits (e.g., based on
Raspberry Pi, Arduino or other platforms) to control the parameters of the voltage or
current. The background of this person should be in physics, biophysics, physical
chemistry, computational chemistry or in similar fields.
5 IV 2018
7 V 2018
28 V 2018
Konkurs  na stanowisko adiunkta w Zespole 27.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:
Doświadczalne badania procesów wewnątrzcząsteczkowych oraz oddziaływań
międzycząsteczkowych przy pomocy technik ultraszybkiej spektroskopii czasowo-
rozdzielczej. Podstawowe techniki pomiarowe: femtosekundową spektroskopia w
podczerwieni oraz femtosekundowa spektroskopia wymuszonego rozpraszania
Ramana.
26 III 2018
27 V 2018
 
Konkurs na stanowisko postdoc adiunkt o specjalności "mikrobiolog/
bioinżynier" w Zespole 11, w projekcie TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej pt. BacterOMIC - opracowanie systemów oferujących kompleksową
diagnostykę lekowrażliwości bakterii. Niezbędne jest doświadczenie w zakresie
biotechnologii, technologii mikroprzepływowych, mechaniki płynów, technik
mikrofabrykacji oraz wykorzystanie mikroprzepływów w mikrobiologii.
19 III 2018
19 IV 2018
15 V 2018
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 25.
Realizacja prac w Zespole Badawczym Astrochemii Laboratoryjnej w zakresie
tematyki Spektroskopia oscylacyjna i elektronowa oraz fotochemia syntetyzowanych
cząsteczek fosforoorganicznych o znaczeniu astrofizycznym izolowanych w
zestalonych gazach szlachetnych.
9 II 2018
10 VI 2018
2 VII 2018
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (postdoc) w Zespole "Kataliza dla
zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska
8 II 2018
3 III 2018
14 III 2018
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 10.
Tworzenie nanosensorów do wyznaczania stężenia jonów, temperatury,PH,
ciśnienia osmotycznego, stężenia ligandów w żywych komórkach. Następnie
użycie tych sensorów do detekcji krążących komórek rakowych
16 I 2018
16 II 2018
 
Rekrutacja na stanowisko senior researcher (adiunkt): projekt IMCUSTOMEYE

Senior Researcher (post-doctoral type) in the Department of Physical
Chemistry of Biological Systems
Senior researcher position is a part of the IMaging-based CUSTOMised EYE
diagnostics project funded by the European Commission under the Horizon 2020
programme. IMCUSTOMEYE project will contribute to more effective, customised
treatment of eye diseases and to reinforce industrial leadership in the area of
diagnostic imaging in ophthalmology.
Konkursy na stanowisko adiunkta
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess
Konkursy na stanowisko asystenta z doktoratem