Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
9 II 2018
10 VI 2018
2 VII 2018
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (postdoc) w Zespole "Kataliza dla
zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska
8 II 2018
3 III 2018
14 III 2018
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 10.
Tworzenie nanosensorów do wyznaczania stężenia jonów, temperatury,PH,
ciśnienia osmotycznego, stężenia ligandów w żywych komórkach. Następnie
użycie tych sensorów do detekcji krążących komórek rakowych
31 I 2018
14 II 2018
28 II 2018
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole "Kompleksy koordynacyjne i
materiały funkcjonalne".
Adiunkt zaangażowany w realizację projektów naukowych prowadził będzie badania
nad opracowaniem metod otrzymywania materiałów hybrydowych nieorganiczno-
organicznych o zadanych właściwościach. Zakres prowadzonych badań obejmował
będzie syntezę materiałów hybrydowych półprzewodnik-polimer, syntezę
nanokryształów tlenku cynku z wykorzystaniem dobrze zdefiniowanych
molekularnych prekursorów, syntezę polimerów oraz kompozytów; charakteryzację
materiałów za pomocą różnych technik, w tym: UV-Vis, PL, DLS, TEM, PXRD, GPC,
Maldi-tof. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://lewin.ch.pw.edu.pl.
31 I 2018
14 II 2018
28 II 2018
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta-teoretyka w Zespole "Kompleksy
koordynacyjne i materiały funkcjonalne". Badania naukowe, w których Kandydat
miałby uczestniczyć: Badanie teoretyczne nad aktywacją małych cząsteczek na
układach metaloorganicznych.
16 I 2018
16 II 2018
 
Rekrutacja na stanowisko senior researcher (adiunkt): projekt IMCUSTOMEYE

Senior Researcher (post-doctoral type) in the Department of Physical
Chemistry of Biological Systems
Senior researcher position is a part of the IMaging-based CUSTOMised EYE
diagnostics project funded by the European Commission under the Horizon 2020
programme. IMCUSTOMEYE project will contribute to more effective, customised
treatment of eye diseases and to reinforce industrial leadership in the area of
diagnostic imaging in ophthalmology.
11 I 2018
12 II 2018
28 II 2018
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 27
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:
Doświadczalne badania oddziaływań międzycząsteczkowych oraz procesów
relaksacji wibracyjnych w wodzie i roztworach wodnych za pomocą ultraszybkich
czasowo-rozdzielczych metod spektroskopowych; w szczególności za pomocą
femtosekundowej spektroskopii w podczerwieni oraz femtosekundowej spektroskopii
wymuszonego rozpraszania Ramana.
10 I 2018
12 II 2018
25 II 2018
Konkurs otwarty na stanowisko SPECJALISTY (stanowisko typu "Post-Doc") w nowo
utworzonym zespole "Funkcjonalne polimery" w ramach projektu OPUS 13 pt.
"Wytwarzanie i zastosowanie syntetycznych receptorów do rozpoznawania
hormonów białkowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Konkursy na stanowisko adiunkta
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie/declaration
Formularz do BIP MNiSW PL
Formularz do Euraxess