Oferty pracy w Instytucie Konkursy na stanowisko doktoranta, asystenta
Data
ogłoszenia
Składanie
dokumentów
do dnia
Rozstrzygnięcie
do dnia
Zespół/tematyka
29 I 2019
12 II 2019
 
PhD scholarship positions available in the Institute of Physical Chemistry PAS within the project Ultrastable
and bright fluorophores for single molecule studies (MAESTRO 8 project 2016/22/A/ST4/00029, financed
by Polish National Science Centre).
29 I 2019
15 II 2019
Poszukujemy doktoranta do projektu "Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang.
FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych" finansowanego
w ramach programu Team-Tech, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Praca wykonywana będzie w Zakładzie
Fotochemii i Spektroskopii, pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Kamińskiej, kierownika projektu.
Głównym celem tego projektu jest opracowanie nowatorskiego, przenośnego urządzenia (FORMI) opartego na
wzmocnionej  powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS) zintegrowanej z mikroprzepływami do czułego i
szybkiego wykrywania patogennych bakterii z próbek klinicznych i środowiskowych.
20 XII 2018
30 I 2019
 
Microfluidics and Complex Fluids group is looking for candidates for an Early Stage Researcher (ESR)
position in the framework of the Marie-Curie Innovative Training Networks (ITN) EvoDrops (813786).
The objective of the project is to develop optical and analytical methods for the detection of biological
and chemical reactions in droplets. To be eligible, a candidate must meet mobility criteria.
>szczegóły [28/18]
18 XII
31 I 2019
 
Research tasks as part of the implementation of the scientific project NCN Opus registration number
2018/29/B/ST4/00089 entitled "Surface-enhanced Raman scattering angular directionality imaging - the
development of the method and the application in single-molecule on single nanoantenna studies".
>szczegóły [27/18]
10 XII 2018
13 I 2019
 
Poszukujemy doktoranta do pracy przy projekcie pt. "Metoda ilościowego określania internalizacji
cząsteczek chemicznych i biologicznych do wnętrza żywych komórek" finansowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest opracowanie metody jakościowego i ilościowego opisu
wnikania (internalizacji) cząsteczek chemicznych i biologicznych do wnętrza komórek ludzkich. Od
kandydatów oczekujemy umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole, zdolności analitycznego
myślenia i motywacji do pracy naukowej.Metoda opracowywana w ramach projektu będzie atrakcyjna dla firm
biotechnologicznych i farmaceutycznych rozwijających nowe cząsteczki lecznicze stosowane w terapiach
celowanych. Ilościowe porównanie zdolności internalizacyjnych molekuł pozwoli na efektywniejszą selekcję
cząsteczek wiodących na etapie badań przedklinicznych. Idea badań już spotkała się z zainteresowaniem
potencjalnych klientów.
>szczegóły [26/18]
10 XII 2018
13 I 2018
 
Two full-time PhD positions within the NCBiR Lider programe entitled "3D scaffolds with integrated
multielectrode measurement setup for cell culture and pharmaceutical applications" (leader Dr Emilia
Witkowska Nery).
Within the project the candidates will develop a versatile platform which enables cell growth and
electrochemical analysis in various points of the three dimensional culture.
>szczegóły [25/18]
7 XII 2018
12 I 2019
 
Poszukujemy kandydata na stanowisko doktoranta w projekcie " Single-biomolecule optical sensors based in
DNA origami ", finansowanego w ramach programu Homing, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest
realizowany we współpracy z Prof. Philipem Tinnefeldem z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w
Monachium, w Niemczech.
9 X 2018
20 I 2019
 
Poszukujemy doktoranta do projektu "Single-biomolecule optical sensors based in DNA origami",
finansowanego w ramach programu Homing, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest realizowany we
współpracy z Prof. Philipem Tinnefeldem z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, w
Niemczech.
Rozmowa kwalifikacyjna 30.01.2019