Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data
ogłoszenia
Składanie
dokumentów
do dnia
Rozstrzygnięcie
do dnia
Zespół/tematyka
9 II 2018
10 VI 2018
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "OPUS 13"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji
modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotokatalizy
heterogenicznej wspomaganej ultradźwiękami".

9 II 2018
10 VI 2018
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "Sonata Bis"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano inżynieria cienkich warstw
półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych
związków składników ligniny"

30 I 2018
28 II 2018
III 2018
PhD Student (1 position) in the Department of Physical Chemistry of Biological Systems.
The PhD position will be a part of the Two photon vision and two photon eye imaging (2x2 PhotonVis) project,
carried out within the TEAM-TECH programme of the Foundation for Polish Science.
The general concept of this project is directed towards the development of novel in vivo imaging modalities,
dedicated to functional retinal screening utilizing two-photon absorption process.
28 XII
21 I 2018
2 II 2018
Poszukujemy Kandydata na doktoranta-stypendystę w nowo utworzonym zespole "Funkcjonalne polimery" w
ramach projektu OPUS 13 pt. "Wytwarzanie i zastosowanie syntetycznych receptorów do
rozpoznawania hormonów białkowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

22 XII 2017
15 I 2018
30 I 2018
Konkurs na stanowisko Doktoranta - Stypendysty w Zespole 31 "Chemia Biofizyczna" IChF PAN, w
ramach projektu "Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny:
Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum"