Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data
ogłoszenia
Składanie
dokumentów
do dnia
Rozstrzygnięcie
do dnia
Zespół/tematyka
19 VII 2018
19 VIII 2018
X 2018
PhD Student (PhD scholarship holder) in the Department of Physical Chemistry of Biological Systems (1
position).
Research activity under this project is targeted at solving one of the most basic problems of optics: in-vivo
microscopic imaging in optically inhomogeneous media. The main objective of the research is to broaden the
knowledge about the image formation process in the presence of highly distortive media like biological
samples.
20 VI 2018
10 IX 2018
3 X 2018
Surface Nanoengineering group. OPUS 11 Project entitled "Spatial organization of metallic nanowires for
advanced photonics" (leader dr. Joanna Niedziółka-Jönsson).
20 VI 2018
10 IX 2018
3 X 2018
Surface Nanoengineering group. SONATA BIS Project entitled "Ultralong metallic nanowire waveguides -
a bridge between the nano- and macroworlds" (leader dr. Joanna Niedziółka-Jönsson).
22 V 2018
18 VI 2018
2 VII 2018
Open PhD position under the project Opus 12 "Mechanisms of interaction between silver nanoparticles
and biological cells" financed by National Science Centre (Poland).
The aim of this project is to elucidate the mechanisms of the action of silver nanoparticles on bacteria.
21 V 2018
15 VI 2018
 
Rekrutacja na Międzynarodowe Studia Doktoranckie IChF PAN 2018/2019
16 V 2018
15 VI 2018
 
Dr hab. Piotr Zarzycki, Prof. IChF PAN (Instytut Chemii Fizycznej PAN) poszukuje kandydata na
stanowisko doktorant - stypendysta  w ramach programu NCN Sonata Bis pt. "W kierunku molekularnego
zrozumienia nieklasycznych ścieżek nukleacji: od minerałów do białek". Głównym celem
proponowanego projektu jest zrozumienie na poziomie molekularnym (nie)klasycznych ścieżek nukleacji
białek i minerałów. W projekcie doktorant korzystając z metod modelowania molekularnego zgłębi wczesne
etapy agregacji i nukleacji biologicznie ważnych molekuł oraz minerałów.
15 V 2018
18 VI 2018
 
Open PhD position under the international project Beethoven "Nanoelectrodes in Picoliter Droplets:
Towards Single Molecules Chemistry" financed by National Science Centre (Poland) and Deutsche
Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation). The aim of this project is to understand the behavior
of small ensembles of molecules - ultimately down to single molecules.
Deadline 18 June 2018
9 V 2018
15 VI 2018
2 VII 2018
Doktorant - Stypendysta w Zespole 31 "Chemia Biofizyczna" IChF PAN, w ramach projektu "Ewolucja
regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania  Savageau, koszt regulacji i szum"
(projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr
Anna Ochab-Marcinek)

Cel Projektu: Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i biologii. Celem Projektu jest
modelowanie teoretyczne ewolucji regulacji genów.

Zadania, w które będzie zaangażowany doktorant: Symulacje komputerowe ewolucji regulacji genu jako
spaceru losowego po krajobrazie dostosowania. Obliczenia analityczne  i numeryczne dotyczące właściwości
badanego modelu.
10 V 2018
15 VI 2018
 
PhD Student.
The aim of this project is to develop a novel, portable device (FORMI) based on surface-enhanced Raman
scattering (SERS)-active nanostructures and microfluidics for sensitive, simple, quick and on-site detection of
pathogenic bacteria from clinical and environmental samples.
23 IV 2018
22 VI 2018
 
Stanowisko doktoranta dla chemika, którego zadaniem będzie (1) synteza nanocząstek, ligandów i
molekuł linkera, (2) funkcjonalizacja nanocząstek i międzyfazowa synteza błony zbudowanej z tych
nanocząstek, (3) badanie własności tej błony, w szególności jej przewodnictwo elektryczne. Doświadcznie z
zakresu syntezy organicznej nie jest wymagane, ale kandydat powinien być gotowy nauczyć się podstaw i
wykonywać tego typu syntezy (pod kierunkiem organików pracujących w zespole).
18 IV 2018
18 VI 2018
20 IX 2018
6 VII 2018
8 X 2018
Dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w zespole Chemii Środowiska w ramach
interdyscyplinarnego projektu OPUS 13 (Nr UMO-2017/25/B/NZ9/02588) pt. "Rozpoznanie
chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki
podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor"
finansowanego przez NCN
18 IV 2018
15 VI 2018
15 VII 2018
A 3-year NCN funded PhD stipend with a competitive salary in the Department for Complex
Systems. The project deals with computational studies of diffusion in crowded environments
inside living cells. Experience in C/C++, Linux, HPC and/or molecular simulations is
desirable.
9 IV 2018
1 VI 2018
PhD student (2 etaty)
The proposed project focuses on development of a toolkit for modulation of stability of virions using
bacteriophages as model viruses. There is a need to unravel, understand and describe in quantitative manner
how various factors influence viruses. We will focus on building the model of interactions between phage virions
and electromagnetic field (Task 1) and on chemical reactions between designed linkers and proteins forming
capsids (Task 2). Gained knowledge might be of interest also for other fields. From our experience the
background in biotechnology would be appropriate, as it allows to adapt to both chemistry and biology
tasks. However, applicants with other backgrounds will be also considered based on the possible input to the
project (e.g. chemists, biologists, physicists, engineers or similar).
9 II 2018
10 VI 2018
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "OPUS 13"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji
modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotokatalizy
heterogenicznej wspomaganej ultradźwiękami".

9 II 2018
10 VI 2018
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach projektu "Sonata Bis"
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano inżynieria cienkich warstw
półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych
związków składników ligniny"