Oferty pracy w Instytucie
Stanowisko naukowe dla profesora
Data ogłoszenia
Date
Składanie
dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie
do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
29 I 2019
1 III 2019
20 III 2019
Badania nad strukturą nanokryształów i jej dynamiką wyzwalaną reakcją chemiczną na
powierzchni, dyfrakcja proszkowa in situ, badania przemian fazowych i zjawisk transportu w
nanomateriałach.
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych
Procedura składania wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych (z dotacji statutowej)
Wniosek o otworzenie konkursu na stanowisko naukowe
Załącznik do wniosku PL, EN
Oświadczenie - declaration
Formularz do BIP MNiSW
Formularz do Euraxess
Polityka Instytutu w zakresie równości szans