Elektrokataliza na mikrokroplach

English version

Energia - odnawialne źródła energii


Strona Główna

Aktualności

Zespół

Współpraca

Galeria

Kontakt

Linki
Projekt jest związany z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii i zmniejszeniem efektu cieplarnianego. W szczególności naszym celem jest znalezienie warunków do produkcji wodoru z wody oraz produkcji innych paliw, takich jak metanol czy kwas mrówkowy z ditlenku węgla.

Podejmujemy badania nad dwiema kluczowymi reakcjami: rozkładem wody i redukcją  ditlenku węgla. W naturze te procesy zachodzą w biomembranach a ich etapami są procesy przeniesienia protonu i elektronu. Istotą proponowanego projektu są badania tych reakcji na spolaryzowanych granicach faz ciecz | ciecz osadzonych na elektrodach. W ten sposób tworzących złącza trzech faz: elektroda | ciecz | ciecz.

                                                                                                                                                                                                                                                         webmaster: jjedraszko@ichf.edu.pl