Skorowidz

Strona główna

   


Administrator sieci komputerowej
Administracja - zakres obowiązków
Adres
Ambulatorium
Aparatura w IChF

Badania profilaktyczne
Bank, rachunek IChF
Biblioteka
    -"-    dostęp do baz bibliotecznych
Bilety na wyjazdy

Centra doskonałości

Doktoranci
Doktoraty, od 1998
Dream Chemistry Award
Dyrekcja
   -"- podział kompetencji i dyżury
   -"- pełnomocnicy
   -"- godziny pracy Dyrekcji dla pracowników
Działalność naukowa
  -"- Programy badawcze

Erasmus
EURAXESS
EURAXESS formularz
E-mail - info Thunderbird

Formularze
Fotogaleria
Fundusz socjalny
    -"-    formularze

Granty

Habilitacje
    -"-    postępowania habilitacyjne
Historia IChF
Hydraulicy

Informacje lokalne
IChF dla firm
IChO PAN
Instrukcja kancelaryjna

Jednostki badawcze

Komisja dyscyplinarna
Komisja Zakładowa NSZZ "S"
Komitet Chemii
Konferencje
Konkurs publikacji
Konkurs na stanowisko naukowe, formularze
Konkurs "Złoty Medal Chemii"
Konkurs "Dream Chemistry Award"
Konto bankowe IChF
Książka telefoniczno-adresowa IChF

Laboratoria specjalistyczne
Lekarze
Likwidacja środków trwałych i nietrwałych
Likwidacja substancji niebezpiecznych, info
Logo IChF, Noblesse

Międzynarodowy Komitet Doradczy

NIP IChF
NOBLESSE

Odpady, formularze przekazania
    -"-    instrukcja postępowania z odpadami
Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna IChF
Ochrona środowiska w IChF
Oferty pracy
    -"-    formularze do:
   * EURAXESS
   * BIP MNiSW
   * NCN

Patentowanie
Patenty IChF
    -"-    oferowane
    -"-    Regulamin zarządzania
             prawami autorskimi itp.

Pierwsza pomoc
Pokoje gościnne
Polska Akademia Nauk
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Popularyzacja nauki
Prace doktorskie
    -"-    aktualne recenzje
Pracownicy, strona teleadresowa
    -"-    strony indywidualne
Praktyki studenckie
Produkty chemiczne
Profesury
    -"-    wnioski o nadanie
Programy badawcze
Przetargi
   -"-    archiwalne
Publikacje

Rada Naukowa
    -"-    Komisje Rady Naukowej
    -"-    Regulamin Rady Naukowej
Regulamin oceny pracowników naukowych
Regulamin odbywania podróży zagranicznych
Regulamin organizacyjny
RODO
Regulamin Postępowania Konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Instytucie
Regulamin Pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin zakupów

Sekretariat
Seminaria Studium Doktoranckiego
Schemat organizacyjny Instytutu
Serwis prasowy
Sieć komputerowa IChF-IChO
    -"-    Regulamin użytkowania
    -"-    Regulamin użytkowania VPN
    -"-    Konfiguracja sieci EDU WiFi
    -"-    Zakres obowiązków administarora
Społeczny Inspektor Pracy
Statut IChF
Stopnie naukowe
Studia licencjackie
Studia magisterskie
Studium Doktoranckie
    -"-     godziny przyjęć Sekretariatu Sukcesy
Szkoła Doktorska
Ścieki w IChF - pomiary
Środki audiowizualne

Telefony alarmowe
Telefony pracowników
Teren IChF/IChO
Tytuły naukowe

Ubezpieczenie grupowe
Umowa ze studentem o staż
Ustawa o PAN

WiFi, konfiguracja
Wydawnictwa IChF
Wykłady

Zakupy, instrukcje
Zamówienia publiczne
Zarządzenia Dyrektora
Zasady oceny dorobku publikacyjnego
Zespoły Badawcze
Zdrowie
Złoty Medal Chemii