Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych (M.Wojtkowski)
(Zakład I)
Zespoły: 2 (J.Paczesny), 3 (M.Wojtkowski)
, 19 (J.Guzowski)

Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii
(R. Hołyst)
(Zakład III)
Zespoły:
5 (J.Gregorowicz), 7 (V.Sashuk), 10 (R.Hołyst), 11 (P.Garstecki), 12 (M.Fiałkowski),
               31 (A. Ochab-Marcinek)


Zakład Katalizy na Metalach (Z.Kaszkur)
(Zakład V)
Zespoły:
16 (Z.Kaszkur), 17 (R.Szmigielski), 28 (J.C.Colmenares Q.)

Zakład Procesów Elektrodowych (M. Opałło)
(Zakład VII)
Zespoły:
4 (J.Niedziółka-Jönsson), 6 (W.Nogala), 14 (M.Jönsson-Niedziółka), 23 (M.Opałło)

Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji (J. Górecki)
(Zakład VIII)
Zespoły:
13 (W.Góźdź), 24 (J.Górecki)

Zakład Fotochemii i Spektroskopii (J. Waluk)
(Zakład IX)
Zespoły: 1 (A.Michota-Kamińska)8 (G.Angulo),
25 (R.Kołos), 27 (Y.Stepanenko), 29 (J.Waluk)Międzynarodowe Centrum Badań Oka (M.Wojtkowski)

Zakład Doświadczalny CHEMIPAN (J.Frydel)

Korpus - Laboratorium (P.Borowicz)

Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria (B. Waclaw)


Zespoły samodzielne:

Zespół
9 (J.Lewiński)
Zespół 18 (P. Sharma)
Zespół 20 (A. Kubas)
Zespół 22 (P.Zarzycki)
Zespół 21 (R.Nowakowski)
Zespół 30 (T.Ratajczyk)

ZAKŁADY (kierownicy)